Arbetspensionsrehabilitering ger stöd att fortsätta arbeta

Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan du utöka dina arbetsår trots hälsomässiga begränsningar. Kunde rehabilitering vara den rätta lösningen för dig?

Nyttja möjligheterna till rehabilitering:

 

                   

Rehabilitering tillbaka till arbetslivet
Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att hitta ett nytt arbete, i vilket du kan arbeta oberoende av sjukdom, lyte eller skada. Rehabiliteringen kan vara:
Arbetsprövning eller arbetsträning >
Stödjande av studier >
Näringsstöd för företagare >


                                                                
   

Ansökan om rehabilitering
Rehabilitering är avsedd för dig som har för avsikt att återgå till arbetet efter en lång sjukledighet eller du av hälsomässiga orsaker inte längre klarar av att utföra dina tidigare arbetsuppgifter. Läs närmare och ansök om rehabilitering i Elos pensionstjänst

Rätt till rehabilitering >

Siirry Elon eläkepalveluun

 

Försörjning under rehabiliteringen
Under rehabiliteringen får du antingen rehabiliteringspenning eller tidsbunden invalidpension som förhöjts med 33 procent. Du får en uppskattning av rehabiliteringspenningens och invalidpensionens belopp i Elos webbtjänst. Du loggar in i webbtjänsten med dina egna bankkoder.

Siirry Elon eläkepalveluun

   

Kostnadsersättningar
Du kan ansöka om ersättning för rese- och inkvarteringskostnader som uppstår under rehabiliteringen:
Rehabiliteringsblanketter och -ansvisningar >  

Närmare information om kostnadsersättningar får du från Arbetspensionsförsäkrarna Tela:
Telas rehabiliteringsrekommendationer >  
        

Ta kontakt

Arbetspensionsrehabilitering (vard. klo 8–16.30)

020 694 715

På vilket sätt kan arbetspensionsrehabilitering inledas?

Om yrkesinriktad rehabilitering verkar vara det rätta alternativet för dig kan du vid behov kontakta Elo direkt.
 
Arbetsprövning kan komma upp i diskussionerna med den närmaste chefen eller företagets personalansvariga. Då man redan diskuterat de alternativ som den egna arbetsplatsen kan erbjuda, kan rehabiliteringsärendet inledas snabbare.

Oftast tas initiativet till arbetspensionsrehabilitering av den läkare som vårdar dig för din sjukdom. Även företagets företagshälsovård har information om olika rehabiliteringsalternativ och hur lämpliga de är i din situation.

Arbetspensionsrehabilitering ger stöd att fortsätta arbeta

Arbetspensionsrehabilitering ger stöd att fortsätta arbeta


Brochyrer och blanketter

Arbetspensionsrehabilitering (0,05 MB)
Läroavtalsutbildning (0,04 MB)
Arbetsrövning och arbetsträning (0,04 MB)