Blanketter

Här finns de blanketter och anvisningar som du behöver för att ansöka om arbetspensionsrehabilitering eller efter att rehabilitering redan har inletts. De har grupperats enligt om du söker rehabilitering, redan har deltagit i arbetsplatsrehabilitering eller studerar. Ärenden i anslutning till faktureringen finns under en egen punkt.

Med arbetsplatsrehabilitering avses arbetsprövning och arbetsträning antingen på den tidigare arbetsplatsen eller på en annan arbetsplats.

Ansökan om arbetspensionsrehabilitering

Du ansöker om arbetspensionsrehabilitering genom att fylla i blanketten för ansökan om rehabilitering och genom att foga nödvändiga bilagor till den.

Ansök om rehabilitering i Elos pensionstjänst. Du loggar in i webbtjänsten med dina egna bankkoder.

Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (pdf) >

Kom ihåg att underteckna ansökan innan du skickar den.

Till rehabiliteringsansökan ska fogas:

  • Läkarutlåtande B2 om den sökandes nuvarande hälsotillstånd
  • Rehabiliteringsplanen, om en sådan har uppgjorts.

Därtill lönar det sig att till ansökan foga en beskrivning av den sökandes arbetsuppgifter som uppgjorts av t.ex. arbetsgivaren, arbetarskyddspersonalen eller förtroendemannen. Beskrivningen kan göras på blanketten

Arbetsgivarens beskrivning av arbetstagarens arbete och hur arbetstagaren klarar sig i arbetet (word) > (på finska) 

Arbetsplatsrehabilitering

Blanketter 
Plan om arbetsprövning (pdf) >  
Avtal om arbetsprövning (Elo betalar en förmån) (pdf) > 
Avtal om arbetsprövning (Arbetsgivaren betalar lön) (pdf) > 
Arbetstagarens eller rehabiliteringsklientens bedömning av arbetsprövningen eller arbetsträningen (word) > 
Arbetsgivarens bedömning av arbetsprövningen/arbetsträningen (word) > 

Anvisningar
Broschyr om arbetsprövning och arbetsträning (pdf) >

Studier

Blanketter 
Utbildningsplan (pdf) > 
Studieintyg (pdf) >

Anvisningar
Anvisningar för studerande (pdf) >
Rekommendationer till ersättningen av rehabiliteringskostnader (Arbetspensionsförsäkrarna Telas anvisningar) >
Broschyren Läroavtalsutbildning (pdf) >

Fakturor i anslutning till arbetspensionsrehabilitering

Ansökan om ersättning för rese- och inkvarteringskostnader (word) >