Arbetspensionsrehabilitering för företagare

Elo stöder också arbetspensionsrehabilitering för företagare enligt samma villkor som för arbetstagare. Arbetspensionsrehabilitering för företagare kan omfatta arbetsprövning, arbetsträning eller vid behov även omskolning till ett nytt yrke. Bland stödformerna för företagare och för grundande av företagsverksamhet kan dessutom näringsstöd beviljas.

Genom att bevilja näringsstöd kan Elo stöda grundandet av ett företag eller en ändring av tidigare företagsverksamhet att bättra lämpa sig för företagarens hälsotillstånd eller yrkesutövande. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att den sökande kan få sin utkomst från företaget eller yrkesutövandet. Näringsstöd kan beviljas som understöd för anskaffningen av arbetsredskap och -maskiner i anslutning till yrkesutövandet enligt ett individuellt beslut på basis av anskaffningsverifikaten.