Information till pensionstagare

Arbetspension utbetalas den första dagen som bankerna håller öppet varje månad.

Om månadens första dag är en lördag eller en helgdag, kan pensionen lyftas följande vardag.

Pensionen betalas på det konto som du meddelat vårt bolag. Familjepension till ett minderårigt barn betalas i allmänhet till dess intressebevakare. Med intressebevakarens godkännande kan pensionen även betalas på barnets konto.

Vi meddelar när det första pensionsbeloppet utbetalas per brev.

Pensionens utbetalningsdagar år 2018: 

2 januari        2 maj           3 september
1 februari 1 juni 1 oktober
1 mars 2 juli 1 november
3 april 1 augusti 3 december


Ta kontakt

Pensionsutbetalningen
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 724

När utbetalas det första pensionsbeloppet?

Efter att Elo fått pensionsansökan begär det nödvändiga löneuppgifter av arbetsgivaren och utfärdar ett pensionsbeslut. Det första pensionsbeloppet betalas efter att löneuppgifterna erhållits och beloppet av din pension har uträknats.

Information till pensionstagare

Information till pensionstagare