Anmäl om ändringar i ditt kontonummer eller dina adressuppgifter

Om ditt kontonummer ändras, ska du meddela oss det ändrade kontonumret elektroniskt i pensionstjänsten.

Pensionstjänsten > (på finska)

Du kan också meddela kontonummerändringen per post. Skriv ut en blankett för anmälan om ändring av kontonummer, fyll i och underteckna blanketten och skicka den till Elo.

Blankett för anmälan om ändring av kontonummer (pdf) >

Du kan också skicka en fritt formulerad anmälan, där du utöver uppgifterna om ditt nya kontonummer även ska uppge ditt namn, din personbeteckning och bankens namn samt underteckna anmälan.

På grund av datasekretessen kan vi inte ta emot kontonummerändringar per telefon eller e-post.

Meddela om ändringen av kontonummer två veckor innan pensionen utbetalas.

Elo betalar postavgiften, då du skickar anmälan till adressen:

Arbetspensionsbolaget Elo
Pensionsutbetalningen
Kod 5010419
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Adressändring

Du kan anmäla en adressändring på vår elektroniska blankett eller per telefon på nummer 020 694 724.

Anmäl om ändringar i kontaktuppgifterna på webblanketten >

 


Ta kontakt

Pensionsutbetalningen
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 724