Arbete vid sidan av pensionen

Du kan arbeta obegränsat under den tid du får ålderspension. Du kan arbeta vid sidan av invalidpension och delinvalidpension under vissa förutsättningar.

Arbete vid sidan av ålderspension

 Du kan arbeta obegränsat under den tid du får ålderspension. Din anställning ska emellertid först ha upphört för att du ska få pension.

Vid sidan av pensionen kan du börja en ny anställning. Om du fortsätter att arbeta vid sidan av pensionen hos din tidigare arbetsgivare, måste arbetsvillkoren ha ändrat. Du kan t.ex. övergå från heltidsarbete till deltidsarbete.

Företagare kan obegränsat fortsätta sin företagarverksamhet vid sidan av ålderspension och förtida ålderspension utan en FöPL-försäkring och utan att betala FöPL-avgifter. Företagare kan ta en frivillig FöPL-försäkring vid sidan av pensionen, varvid han tjänar in pension för arbetet.

Du tjänar in pension med 1,5 procent om året för arbete som utförs vid sidan av pensionen. Du kan ansöka om den pension som du intjänat vid sidan av pensionen efter 68 års ålder.

Arbete vid sidan av invalidpension och delinvalidpension

Det är möjligt att deltidsarbeta vid sidan av invalidpension och delinvalidpension. En person som får full invalidpension kan vid sidan av pensionen tjäna in 40 procent av sin inkomstnivå före pensionen. För dem som får delinvalidpension är inkomstgränsen 60 procent. Du kan reda ut din månatliga inkomstgräns hos oss.

Sjukpensionärers återgång till arbetet underlättas med en speciallag. Enligt lagen kan du tjäna 784,52 euro i månaden, även om den gräns som räknats utifrån din tidigare inkomstnivå skulle vara mindre. Om den gräns som räknats utifrån inkomstnivån är högre, använder vi den.

Pensionen kan avbrytas om inkomsterna stiger över inkomstgränsen. Pensionen kan avbrytas för minst tre månader och för högst två år. Efter avbrottet får du pension på nytt utan en ny bedömning av arbetsförmågan då ditt arbete har upphört eller dina inkomster har sjunkit under gränsbeloppet. Pension som varit avbruten i över två år dras in.

Om du börjar förvärvsarbeta och dina inkomster överstiger den meddelade inkomstgränsen, ska du genast meddela oss om detta. Vi behöver också ett meddelande om att ditt arbete upphör.

Ta kontakt
Övervakningen av inkomster under pension (vard. 8–16.30)
020 694706

Företagarverksamhet som bedrivs under tid med invalidpension och delinvalidpension ska försäkras enligt FöPL, om villkoren för försäkringsskyldighet i övrigt uppfylls.

Pension tillväxer med 1,5 procent om året för arbete som utförs vid sidan av pensionen. Du kan ansöka om att få pensionen utbetald efter att pensionen ändras till ålderspension, förutsatt att arbetet då har upphört. I annat fall läggs andelen till pensionen först när förvärvsarbetet upphört.


Ta kontakt

Pensionsrådgivningen
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 715

Eläkepalvelu (på finska)