Arbetspensionskort

Du kan få ett arbetspensionskort som berättigar till pensionärsrabatter efter att du pensionerat dig permanent. Du får ett arbetspensionskort då du
  • gått i ålderspension
  • gått i förtida ålderspension
  • gått i invalidpension eller
  • arbetslöshetspension.  

Arbetspensionskort beviljas emellertid inte dem som får rehabiliteringsstöd, delinvalidpension, deltidspension eller familjepension.

Vi skickar kortet per post till din hemadress inom en månad från pensionsbeslutet.

Arbetspensionskortet förnyades på hösten 2008 och fungerar som ett intyg över att du är pensionerad även utomlands.


Borttappat kort

Om du gått i pension permanent men du av någon anledning inte har fått ett arbetspensionskort eller om kortet har kommit bort, kan du beställa ett nytt kort elektroniskt i pensionstjänsten eller på webblanketten.

Beställ arbetspensionskort i pensionstjänsten > (på finska)

Beställ arbetspensionskort på webblanketten >

Du får arbetspensionskortet till den adress som du uppgett inom cirka fyra veckor från beställningen.


Rabatt med arbetspensionskortet

Med arbetspensionskortet kan du få rabatt på olika tjänster och produkter.
Du kan höra dig för om eventuella pensionärsrabatter i samband med att du sköter ärenden på ställena i fråga.

 

Beställ ditt arbetspensionskort

Du kan beställa ett arbetspensionskort som skickas till dig inom fyra veckor.

Beställ ett arbetspensionskort >