Beskattningen av pensionen

Arbetspensionen är beskattningsbar förvärvsinkomst. Beskattningen av pensionen avviker från beskattningen av löneinkomst bland annat i fråga om avdragen. Av den anledningen ska du be om ett eget pensionsskattekort för pensionsinkomsten.

Beskattningen när pensionen börjar

Då pensionen börjar ska du be skattebyrån om förskottsinnehållningsprocenten för pension så snabbt som möjligt.

För uträkningen av skatteprocenten behöver skattebyrån

  • pensionsbeslutet och
  • en redogörelse för dina eventuella övriga pensioner och inkomster samt
  • uppgifter om den verkställda förskottsinnehållningen.

Skattemyndigheterna skickar skattekortet direkt till Elo. Du behöver således inte själv skicka skatteuppgifterna till oss.

När pensionen börjar kan vi använda den innehållningsprocent som anges i pensionsansökan eller som arbetsgivaren uppgett i 2–3 månader.

Ett undantag utgör familjepensionen, av vilken vi kan innehålla skatt enbart enligt den innehållningsprocent som uttryckligen räknats för pensionen. Innehållningsprocenten fastställs separat för den efterlevande maken eller makan och barnen.

Om vi inte har fått uppgifter om innehållningsprocenten före utbetalningsdagen, är vi enligt skattelagstiftningen tvungna att innehålla 60 procent i skatt av din pension. Av retroaktiv pension uppbär vi 50 procent i skatt, såvida vi inte har fått ett skattekort för tiden i fråga.

Återbäring av skatt som innehållits till ett för stort belopp

Vi återbetalar skatt som innehållits till ett för stort belopp av din pension efter att vi fått skattekortet för pension från skattebyrån. Vi kan emellertid endast återbetala skatt för pensioner som utbetalats innevarande år.

Förskottsinnehållning under de följande åren

Efter det första pensionsutbetalningsåret får vi din förskottsinnehållningsprocent direkt från skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna skickar också uppgifterna för din kännedom. Du behöver således inte själv skicka skatteuppgifterna till oss.

Om dina övriga inkomster ändras i väsentlig grad, lönar det sig att granska förskottsinnehållningsprocenten hos skattebyrån.

Om du vill höja den skatteprocent som anges på skattekortet, kan du även göra det genom att direkt meddela oss den nya procenten. 

Gå till pensionstjänsten > (på finska)

Gå till webblanketten > 

Meddelande om pensionsbeloppet under skatteåret

Vid årsskiftet skickar vi uppgifter om den utbetalda pensionen direkt till skattemyndigheterna för uträkningen av den slutliga beskattningen. Vi skickar motsvarande uppgifter till dig i ett årsbrev, med hjälp av vilket du kan granska pensionsuppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Du behöver inte meddela de utbetalda pensionerna till skattebyrån.