Ålderspension flexibelt vid 63–68 års ålder

Du kan gå i ålderspension tidigast vid ingången av den månad som följer efter att du fyllt 63 år. Pensionsreformen 2017 medför ändringar i ålderspensionerna. Den lägsta åldern för ålderspension stiger gradvis för dem som är födda 1955 och senare.

Ju längre du fortsätter i arbetslivet, desto större är beloppet av din pension. 

Beräkna en uppskattning av din framtida pension:

www.elo.fi/elakepalvelu

Ålderspensionen börjar

Ålderspension kan börja utbetalas tidigast från ingången av den månad som följer efter att du fyllt 63 år. Ålderspension kräver en ansökan. Pensionen kan börja först efter att din anställning har slutat, så kom ihåg att meddela din arbetsgivare i god tid om att du avser att gå i pension.

Företagarverksamhet behöver inte upphöra när ålderspensionen börjar. Företagare kan obegränsat fortsätta sin företagarverksamhet vid sidan av ålderspension och förtida ålderspension utan en FöPL-försäkring och utan att betala FöPL-avgifter. Företagare kan ta en frivillig FöPL-försäkring vid sidan av pensionen, varvid ny pension tillväxer för arbetet.

Läs mer

Ålderspensionens belopp och hur pensionen fastställs >

Ansökan om ålderspension >

Arbete vid sidan av pensionen >

 


Ta kontakt

Pensionsrådgivningen
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 715

Eläkepalvelu (på finska) 

Hur stort är mitt framtida pensionsbelopp?

Kontrollera beloppet av din framtida pension i pensionstjänsten. I pensionstjänsten kan du räkna ut en uppskattning av din ålderspension, deltidspension, den ålderspension som utbetalas efter deltidspension samt invalidpension. I pensionstjänsten kan du också varje år granska ditt pensionsutdrag och välja ett elektroniskt utdrag.

Du får en uppskattning av din framtida ålderspension i pensionstjänsten.
Pensionstjänsten > (på finska)

Ålderspension flexibelt vid 63–68 års ålder

Ålderspension flexibelt vid 63–68 års ålder