Partiell förtida ålderspension

Vid behov kan ålderspension tas ut partiellt redan vid 61 års ålder. Med hjälp av partiell ålderspension kan du lätta arbetstakten eller avsluta arbetet helt och hållet, om du så vill.

Du kan ta ut partiell ålderspension till antingen 25 eller 50 procent av den pension som du tjänat in fram till slutet av året innan. Om du tar ut pension före din lägsta ålder för ålderspension, görs det en förtidsminskning i pensionen.

Du får en uppskattning av din partiella förtida ålderspension i pensionstjänsten www.elo.fi/elakepalvelu (på finska).

Läs mer

Broschyren för arbetstagare och företagare (pdf) >

 


Vid behov kan ålderspension tas ut partiellt redan vid 61 års ålder. Med hjälp av partiell ålderspension kan du lätta arbetstakten eller avsluta arbetet helt och hållet, om du så vill.

Du kan ta ut partiell ålderspension till antingen 25 eller 50 procent av den pension som du tjänat in fram till slutet av året innan. Om du tar ut pension före din lägsta ålder för ålderspension, görs det en förtidsminskning i pensionen.

Du får en uppskattning av din partiella förtida ålderspension i pensionstjänsten www.elo.fi/elakepalvelu (på finska).

Läs mer

Broschyren för arbetstagare och företagare (pdf) >

 


Ta kontakt

Pensionsrådgivningen
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 715

Eläkepalvelu (på finska)