Information om ditt framtida pensionsbelopp

Arbetspension tillväxer i arbete. Pension tillväxer på basis av inkomsterna med en intjäningsprocent som är bunden till åldern. Pension intjänas också för oavlönade förmåner och för arbete vid sidan av pensionen. Livslängdskoefficienten inverkar å sin sida minskande på pensionsbeloppen.

Hur mycket får du i pension?

Granska beloppet av din framtida pension i pensionstjänsten. I pensionstjänsten kan du beräkna en uppskattning av din ålderspension, partiell förtida ålderspension samt invalidpension. I pensionstjänsten kan du också granska pensionsutdraget varje år och välja att få utdraget i elektronisk form. 

Pensionstjänsten > (på finska)

Du kan beställa en uppskattning om deltidspension med telefonsamtal till vår pensionsrådgivning eller via webben i adress www.elo.fi/pensionsberakning.


Ta kontakt

Pensionsrådgivningen
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 715

Eläkepalvelu (på finska)