Pensionstjänsten

I pensionstjänsten får arbetstagare och företagare information om pensioner och det egna arbetspensionsskyddet. Personer som får arbetspension från Elo kan sköta sina pensionsärenden i tjänsten.

Pensionstjänsten (på finska) >

Tjänstens innehåll

Granska ditt pensionsutdrag
Pensionsutdraget innehåller information om de anställningar för vilka pension intjänats samt om inkomster och perioder med sociala förmåner. Om det finns brister eller fel på pensionsutdraget, är det viktigt att meddela om dem på korrigeringsblanketten, som också finns i pensionstjänsten.

Om du granskar pensionsutdraget i april–december, skickar vi dig inte något utdrag på papper längre samma år.

Ansöka om rehabilitering
I tjänsten kan du ansöka om rehabilitering. Ingen skild papperansökan behövs.

Välj i hurdan form du vill ha ditt utdrag
Du kan välja om du i fortsättningen vill att utdraget postas till din hemadress eller om du vill granska det elektroniska utdraget i webbtjänsten.Samtidigt kan du anmäla oss din telefonnummer, så att vi kan skicka en påminnelse varje år.

Uppskattning av pensionsbeloppet
Du kan räkna en uppskattning av din ålderspension, partiell förtida ålderspension och invalidpension.

Ålderspensionskalkyler, där pensionen börjar 1.1.2017 eller senare, är uppskattningar av pensionsåldern och pensionsbeloppet enligt pensionsreformen år 2017.

Personer som redan gått i pension kan inte räkna ut sin pension i tjänsten.

Ansök om ålderspension och partiell förtida ålderspension
Du kan ansöka om ålderspension och partiell förtida ålderspension. Du behöver inte fylla i någon separat ansökan på papper utöver detta.

Beställ ett pensionskort
Ett pensionskort kan beställas av den som får ålderspension, förtida ålderspension, invalidpension, individuell förtidspension eller arbetslöshetspension. Kortet berättigar till olika pensionärsrabatter (t.ex. Finnar, Matkahuolto och VR).

Beställ ett pensionsintyg
Genom att beställa ett pensionsintyg får pensionstagaren en sammanställning av beloppet av de arbetspensioner som Elo betalar innevarande år eller har utbetalat under det föregående året specificerade per månad.

Höj skatteprocenten för pension och förmån
Innehållningsprocenten som används vid utbetalningen av arbetspensionen eller rehabiliteringspenning kan höjas.

Meddela om adressändring
På blanketten kan du anmäla din nya adress till Elo redan innan du flyttar.

Meddela om ändrat bankkonto
Meddelande om ändrat kontonummer kan lämnas av personer som får arbetspension från Elo. Ändringar av kontonummer för frivilliga pensioner kan inte göras i denna tjänst. Utländska kontonummer kan inte heller meddelas via denna tjänst.

Gå till pensionstjänsten >


Sköt dina pensionsärenden i pensionstjänsten

Arbetstagare och företagare

  • Pensionsutdrag
  • Pensionskalkyler
  • Ansökan om ålderspension

Pensionstagare

  • Meddela om bankkonto- eller adressändringar
  • Skriv ut ett pensionsintyg
  • Höj skatteprocenten
  • Beställ ett pensionskort