Pensionstjänsten

Du kan sköta ditt pensions- och försäkringsärende på nätet: i pensionstjänsten får du information om ditt arbetspensionsskydd och kan söka pension eller förmån. Elos pensionstagare och de som får yrkesinriktad rehabilitering kan sköta sina pensions- och förmånsärenden i tjänsten. De som valt den papperslösa tjänsten får dokumenten direkt till tjänsten.

Gå till pensionstjänsten >

Bästa pensionstagare!
Om du tidigare har valt den papperslösa tjänsten, ser du inkomna brev på mellanbladet Mina uppgiter under Dokument. Vi skickar dig ett sms, när det finns ett brev att läsa i tjänsten. Den papperslösa tjänsten kan tas i bruk på mellanbladet  Mina uppgifter under Kontaktuppgifter.

 

Det är enkelt att använda tjänsten

1 2 3
Logga in i tjänsten
www.elo.fi/pensionstjanten


Sköt ditt pensions- och förmånsärende

Logga ut ur tjänsten

Du loggar in med dina egna nätbankskoder (Nordea, Andelsbanken, Danske-Bank, S-Banken, Handelsbanken, Sp/Pop-identifikation eller Ålandsbankens e-identifikationstjänst). Tjänsten innehåller bl.a. pensionsutdraget, pensionsuppskattningar, anvisningar om hur du ansöker om pension eller en förmån, höjer din skatteprocent, ändrar ditt kontonummer och skickar en bilaga samt dina dokument i elektronisk form. Kom till slut ihåg att stänga tjänsten genom att klicka på "Logga ut". Töm webbläsarens cacheminne och sidhistorik och kom ihåg att stänga alla webbläsarfönster.

 

Pensionstjänstens innehåll

1. Se en uppskattning av din pension eller förmån

I tjänsten får du en uppskattning av:

  • ålderspensionens belopp
  • beloppet av partiell förtida ålderspension och den ålderspension som betalas efter den (om du är över 55 år)
  • invalidpensionens belopp
  • delinvalidpensionens belopp
  • rehabiliteringspenningens belopp.
  • I webbtjänsten fås ingen förhandsberäkning av:

ålderspensionen som betalas efter deltidspensionen

  • den pension som intjänats vid sidan av pensionen, om du tjänat in ny pension vid sidan av löpande pension
  • Kontakta i sådana fall Elos pensionsrådgivning, tfn 020 694 726

2. Kontrollera ditt pensionsutdrag och välj det elektroniska pensionsutdraget

På pensionsutdraget ser du de anställningar och inkomster som ger pension, perioder med företagarverksamhet samt eventuella andra förmåner, för vilka pension tillväxer. Om du kontrollerar pensionsutdraget för april–december, skickas inget utdrag på papper samma år.

Välj ett elektroniskt utdrag om du vill granska ditt utdrag vid den tidpunkt som passar dig bäst och inte längre vill ha ett utdrag hem per post. Meddela oss samtidigt ditt telefonnummer, så påminner vi dig regelbundet om att kontrollera utdraget.

Om det saknas eller finns felaktiga uppgifter på ditt utdrag, lönar det sig att meddela dem på korrigeringsblanketten, vilken du också hittar behändigt i pensionstjänsten.

3. Ansök om pension, yrkesinriktad rehabilitering och reseersättning i anslutning till rehabilitering

I pensionstjänsten kan du ansöka om ålderspension, partiell förtida ålderspension, invalidpension och fortsatt rehabiliteringsstöd. Det behövs inte någon separat ansökan på papper utöver den elektroniska ansökan. Du kan även ansöka om familjepension och arbetslivspension via tjänsten.

I tjänsten kan du även ansöka om ersättning för yrkesinriktad rehabilitering och för resekostnader i anslutning till rehabiliteringen. Det behövs inte någon separat ansökan på papper utöver den elektroniska ansökan.

4. Skriv ut ett pensionsintyg

Om du får arbetspension, kan du i tjänsten skriva ut ett pensionsintyg över beloppet av de arbetspensioner som Elo betalat innevarande/ tidigare år specificerade per månad.

5. Höj din skatteprocent

I tjänsten kan du höja skatteprocenten på din arbetspension eller rehabiliteringspenning, om du vill betala en större skatteinnehållning än den som skattemyndigheten har meddelat.

6. Beställ ett pensionskort

Om du får ålderspension eller bestående, full invalidpension från Elo, kan du beställa ett nytt pensionskort i stället för ett kort som försvunnit eller skadats. Kortet berättigar till olika pensionärsrabatter (t.ex. Finnair, Matkahuolto och VR).

7. Anmäl om ändringar i ditt kontonummer eller dina kontaktuppgifter

Du kan meddela om en ändring av det konto, på vilket arbetspensionen från Elo betalas. Ändringar i utländska kontonummer kan emellertid inte meddelas via tjänsten. Om din adress, e-postadress, telefonnummer eller ditt namn ändras, meddelar du enklast om dem via Elos webbtjänst.

8. Skicka bilagor och välj den papperslösa tjänsten

I tjänsten kan du skicka olika bilagor och andra dokument tryggt och snabbt till Elo.

Genom att välja den papperslösa tjänsten får du dina pensionshandlingar direkt till pensionstjänsten. Handlingarna finns lagrade i tjänsten i fem år.