Pensionsutdraget innehåller information om pensionsskyddet

Arbetstagare och företagare får regelbundet ett utdrag med information om den intjänade pensionen. Pensionsutdraget skickas till alla 18–67-åriga personer som bor i Finland, som ännu inte har gått i pension och som arbetar inom den privata sektorn. Du får utdraget från det arbetspensionsbolag där ditt arbete har varit försäkrat i slutet av året innan. Om ditt arbete har upphört redan tidigare, skickas utdraget av det bolaget där du sist varit försäkrad.

Utdraget skickas till de försäkrade vart tredje år. Elo postar utdrag i augusti–oktober 2017 till de kunder som är födda i maj-augusti. År 2016 skickades utdrag till personer som är födda i januari-april och år 2015 till personer som är födda i septempber-december. Personer som är födda år 1958 eller tidigare får ett utdrag från Elo varje år.

Kolla de vanligaste frågorna som ställs om utdraget och svar på dem >

Granska ditt pensionsutdrag på nätet

Du kan granska ditt pensionsutdrag behändigt i Elos webbtjänst. Du loggar in i tjänsten med dina bankkoder.

Inkomsterna från föregående kalenderår syns i regel på det elektroniska utdraget senast i mars följande år. Det elektroniska utdraget kan också innehålla inkomstuppgifter från innevarande år. Då du granskar ditt pensionsutdrag i webbjänsten vid än senare tidpunkt än mars månad, får du inte längre pensionsutdraget per post innevarande år.

I pensionstjänsten kan du meddela oss om du önskar granska ditt utdrag på elektronisk väg i fortsättningen. På så sätt får du tillgång till uppgifterna alltid då du så önskar, och utdraget skickas inte längre till dig per post.

Rätta bristfälliga uppgifter

Granska ditt pensionsutdrag omsorgsfullt och meddela Elo om eventuella fel eller brister i dina uppgifter. Om dina uppgifter är korrekta, behöver du inte vidta några åtgärder. I modellutdraget redogörs närmare för uppgifterna på utdraget.

Om du anser att det finns fel eller att det saknas uppgifter på ditt pensionsutdrag, kontrollera via länken nedan om du behöver lämna en begäran om rättelse. Du behöver endast svara på några frågor i tjänsten och om det finns uppgifter som behöver rättas, kan du skicka en begäran om rättelse.

Den förväntade handläggningstiden för din rättelsebegäran är cirka 6 månader. Du får ett skriftligt svar om resultatet av utredningen.

Välj elektroniskt pensionsutdrag  

I Pensionstjänsten kan du välja att granska ditt pensionsutdrag på nätet i framtiden också. Då du väljer att granska utdraget på nätet, har du alltid en tillgång till utdragets information och inget utdrag skickas till dig per post.

Anmäl oss i samman med valet din telefonnummer, så påminner vi dig om granskandet av utdraget.


Ta kontakt

Pensionsutdragservice
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 716

Eläkepalvelu 

Är dina adressuppgifter uppdaterade?

Pensionsutdragen postas till den adress som finns i befolkningsregistret. Om uppgifterna i befolkningsregistret inte är uppdaterade, når utdraget inte fram. Du kan lämna en anmälan om adressändring till Befolkningsregistercentralen.

Befolkningsregistercentralen >