Ansökan om ålderspension

Ansök om ålderspension i pensionstjänsten på nätet. Du loggar in i tjänsten med dina bankkoder.

Pensionstjänsten > (på finska)

Du kan också ansöka om ålderspension på blanketten för ansökan om åderspension.

Ansökan om ålderspension (pdf) >

Uppge i ansökan från vilken tidpunkt du vill att pensionen ska utbetalas. Pensionen kan börja tidigast från ingången av den månad som följer efter att anställningen slutat. Kom ihåg att meddela din arbetsgivare om att du avser att gå i pension. Företagarverksamhet behöver inte upphöra när ålderspensionen börjar.

Det lönar sig att lämna in pensionsansökan först cirka ett par veckor före pensioneringen, eftersom beloppet av din ålderspension är beroende av alla dina inkomster fram till pensioneringen. Vi ber om löneuppgifterna direkt av din arbetsgivare och ger ett pensionsbeslut först efter att din arbetsgivare har skickat oss dina sista löneuppgifter och en bekräftelse på att din anställning har upphört. Pensionsbeslutet postas till din hemadress.

Om du uppger skatteinnehållningsprocenten för lön i din pensionsansökan, använder vi den innan skattemyndigheterna meddelar en ny innehållningsprocent. Kom ihåg att be skattebyrån om ett skattekort för arbetspension efter att du fått pensionsbeslutet. Skattemyndigheterna skickar skattekortet direkt till Elo och du behöver således inte själv lämna skatteuppgifterna till oss. Om vi inte får uppgifter om innehållningsprocenten, blir vi tvungna att innehålla en skatt på 50 procent på retroaktiv pension och 60 procent på fortlöpande pension.

Pension kan betalas retroaktivt för högst de tre månader som föregår ansökan. Detta förutsätter emellertid att anställningen eller företagarverksamheten redan har upphört innan pensionen börjar.

Ansökan om ålderspension efter arbetslöshetsdagpenning

Om du är född på 1950-talet, får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar och du har fyllt 62 år, kan du ansöka om ålderspension. I pensionen görs ingen förtidsminskning. Pension söks på blanketten för ansökan om ålderspension och till ansökan fogas ett intyg över tilläggsdagarna med arbetslöshetsdagpenning. Be om ett intyg från din arbetslöshetskassa eller från FPA. Ansökan ska vara framme hos pensionsbolaget inom den månad som föregår pensioneringen. Beviljandet av pension förutsätter att du har fått arbetslöshetsdagpenning för minst en tilläggsdag under den månad som föregår pensioneringen.

Om du fyller 63 år mitt under en dagpenningperiod, kan du söka ålderspension, om du så önskar. Om du funderar på att söka pension i detta skede, lönar det sig att kontakta oss. Pension söks på blanketten för ansökan om ålderspension. Du behöver inte foga något arbetslöshetsintyg till ansökan.

Ansökan om ålderspension (pdf) >

Läs mer

Läs mer om ålderspension >

Ålderspensionens belopp och hur pensionen fastställs >

Arbete vid sidan av pensionen >