Ansökan om arbetspensionsrehabilitering

Du ansöker om arbetspensionsrehabilitering genom att fylla i blanketten för ansökan om rehabilitering och genom att foga nödvändiga bilagor till den.

Tryggast skickar du ett meddelande i en tjänst som skyddar din e-post.

Skicka skyddad e-post >

Som mottagarens e-postadress ska du anteckna elakeasiakirjat(at)elo.fi.

Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (pdf) >

Till rehabiliteringsansökan ska fogas:

Läkarutlåtande B2 om den sökandes nuvarande hälsotillstånd

Rehabiliteringsplanen, om en sådan uppgjorts.

Därtill lönar det sig att till rehabiliteringsansökan foga en beskrivning av den sökandes arbetsuppgifter som uppgjorts av t.ex. arbetsgivaren, arbetarskyddspersonalen eller förtroendemannen. Redogörelsen kan göras på blankett

Arbetsgivarens beskrivning av den sökandes arbete och möjligheter till nyarrangemang på arbetsplatsen (pdf) >

Läs mer

Arbetspensionsrehabilitering för arbetstagare >

 Arbetspensionsrehabilitering för företagare >