Ansökan om invalidpension

Du ansöker om invalidpension på blanketten för ansökan om invalidpension.

Ansökan om invalidpension (pdf) >

Ansökan om invalidpension är bunden till sjukförsäkringens dagpenning. Då du har fått sjukdagpenning i 150 dagar, meddelar FPA i allmänhet dig om dina rehabiliteringsmöjligheter eller uppmanar dig att söka invalidpension. Det lönar sig att lämna pensionsansökan i detta skede, så att ansökan behandlas innan rätten till dagpenning upphör.

Till pensionsansökan ska fogas ett B-läkarutlåtande. Vi kan även skaffa tilläggsutredningar, till exempel en beskrivning av förhållandena på din arbetsplats av din arbetsgivare.

Invalidpension kan beviljas retroaktivt för högst sex månader. Pensionsbeslutet postas till din hemadress.

Du kan ansöka om ett förhandsbeslut om delinvalidpension medan du ännu arbetar på heltid. Ett positivt beslut är i kraft i nio månader.

Om invalidpension inte beviljats

Invalidpensionslösningarna grundar sig på arbetspensionslagstiftningen. Därtill styrs besluten om invalidpension av etablerad beslutspraxis, som baserar sig på besvärsinstansernas avgöranden.

Läs vår handledning som redogör för de vanligaste orsakerna till att en ansökan om invalidpension avslås och för de fortsatta åtgärder som du eventuellt kan vidta.

Handledning för dig som söker invalidpension (pdf) >

Den som är missnöjd med ett pensionsbeslut kan söka ändring i det. Besvären ska vara framme hos besvärsinstansen senast 30 dagar efter att den sökande fått kännedom om pensionsbeslutet. Ett pensionsbeslut anses ha kommit till den sökandes kännedom senast den sjunde dagen efter att beslutet postats.

Blankett för sökande av ändring (pdf) >

Se även:
Vakuutuslaakari.fi

Läs mer

Invalidpensionens belopp och hur pensionen fastställs >

Ansökan om invalidpension >

Arbete vid sidan av pensionen >