Ansökan om pension från utlandet

Om du bor i Finland, kan du ansöka om pension från EU-länderna, EES-länderna och de länder med vilka Finland har ett avtal om social trygghet på samma blankett som du ansöker om arbetspension från Finland. Pensionsskyddscentralen skickar din ansökan utomlands. Ansökan ska bifogas en ifylld U-bilaga.

U-bilaga > 

Ifyllningsanvisningar för U-bilaga >

Om du har arbetat i något annat land än de som anges ovan, ska du själv ansöka om pension från landet i fråga.

Närmare information om hur du söker pension från utlandet finns på webbplatsen Arbetspension.fi.

Arbetsoension.fi >