Ansökan om pension som intjänats vid sidan av pension

Du kan ansöka om pension som intjänats vid sidan av pensionen i den elektroniska pensionstjänsten. Du loggar in i tjänsten med dina bankkoder.

Pensionstjänsten > (på finska)

Du kan också ansöka om pension som intjänats vid sidan av pensionen med blanketten för ansökan om ålderspension.

Ansökan om ålderspension (pdf) >

Du kan ansöka om att få pension som intjänats vid sidan av ålderspension vid 68 års ålder.

Pension som intjänats vid sidan av invalid- eller arbetslöshetspension fås på ansökan när pensionen ändras till ålderspension. Detta förutsätter att anställningen har upphört. Om samma anställning fortsätter vid sidan av ålderspensionen, kan du ansöka om att få den pension som du intjänar vid sidan av pensionen efter att anställningen har slutat. Företagarverksamhet behöver inte upphöra.