Blanketter för ansökan om pension

Blanketter för ansökan om pension

Du behöver Adobe Reader-programmet för att öppna och skriva ut blanketterna. Du kan ladda ner programmet avgiftsfritt på Adobes webbsidor.
www.adobe.fi >

Ansökan om arbetspension ska lämnas på blanketter som är avsedda för detta. Fyll i, skriv ut och underteckna ansökan.

Ansökan om ålderspension eller förtida partiell ålderspension 
Pension ska sökas via vår elektroniska pensionstjänst på adressen www.elo.fi/elakepalvelu (på finska). Du loggar in i tjänsten med dina bankkoder.

Ansökan om ålderspension med en blankett
på svenska >    på finska > 

Förtida partiell ålderspension med en blankett
på svenska >    på finska >    

Ansökan om deltidspension 
på svenska >    på finska > 

Ansökan om invalidpension
på svenska >    på finska > 

Ansökan om familjepension för efterlevande
på svenska >    på finska > 

Ansökan om familjepension för barn
på svenska >    på finska >

Yrkesinriktad rehabilitering

Ansökan om yrkesinriktad rehabilitering 
på svenska >     på finska >

Bilagor till yrkesinriktad rehabilitering >

Bilagor till pensionsansökan

Bosättning och arbete utomland (bilaga U) 
på svenska >    på finska > 

Ifyllningsanvisningar för U-bilaga (Bosättning och arbete utomlands)
på svenska >    på finska > 

Specificerad fullmakt för skötsel av rehabiliterings- och pensionsärenden hos Elo
på svenska >    på finska >

Fullmakt för utredning av pensionsskydd
på svenska >    på finska >

Blankett för sökande av ändring
på finska >

Lämna in blanketten

Skicka den ifyllda ansökan till Elo. Elo betalar postavgiften.

Arbetspensionsbolaget Elo
Pensionstjänster
Kod 5010419
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Du kan också skicka ansökan och bilagorna till oss med skyddad e-post. Vi rekommenderar att e-post endast används via en skyddad förbindelse. Skicka e-posten till adressen elakeasiakirjat(at)elo.fi.

Skicka skyddad e-post >

Blanketterna fås också från LokalTapiolas, Fennias och Turvas kontor samt från FPA. Du kan också lämna in ansökan till dessa kontor och de hjälper dig att fylla i blanketten.

 


Ta kontakt

Pensionsrådgivningen
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 715

Eläkepalvelu (på finska) 

Ansök om ålderspension via nätet

En person som bor i Finland kan elektroniskt ansöka om ålderspension eller förtida ålderspension och ålderspension från utlandet. Pensionstjänsten