Pensionering

Du ska alltid själv ansöka om pension en månad före pensioneringen. Ålderspension och partiell förtida ålderspension kan också sökas på elektronisk väg i pensionstjänsten. Du identifierar dig i tjänsten med dina personliga bankkoder.

 För tillfället betjänar vår pensionstjänster endast på finska.

Ansökan om arbetspension ska lämnas på blanketter som är avsedda för detta. Du kan skriva ut ansökningsblanketter på våra webbsidor.

Blanketter för ansökan om pension > 

Skicka den ifyllda ansökan till Elo. Elo betalar postavgiften.

ELO
Kod 5010419
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Blanketterna fås också från LokalTapiolas, Fennias och Turvas kontor samt från FPA. Du kan också lämna in ansökan till dessa kontor och de hjälper dig att fylla i blanketten.

Arbetspension, folkpension och pension från utlandet med samma blankett

Om du så önskar, kan du förutom arbetspension från den privata sektorn även ansöka om arbetspension från den offentliga sektorn med samma blankett. Du kan också ansöka om folkpension på samma blankett. FPA ger ett separat beslut om folkpensionen.

Om du har arbetat utomlands, ska du foga en U-bilaga till din pensionsansökan. På så sätt ansöker du också om pension som intjänats utomlands.

Anvisningar för ansökan om pension:

Ansök om ålderspension >

Ansök om invalidpension >

Ansök om familjepension >

Ansök om pension som intjänats vid sidan av pension >

Ansök om pension från utlandet >

Ansök om arbetspensionsrehabilitering >


Ta kontakt

Pensionsrådgivningen
(vard. kl. 8–16.30)

020 694 715

Eläkepalvelu (på finska)