Jumplink

Stöd och verktyg för att utveckla ledning av arbetsförmåga

Realia Group är Nordens största experttjänstkoncern inom fastighetsförvaltning och fastighetsförmedling. Bild: Realia Group.

Realia Group investerar i en systematisk utveckling av ledning av arbetsförmåga genom att utnyttja de professionella färdigheterna och mångsidiga verktygen hos experterna på Elo. Koncernens HR-specialist inom arbetsförmåga fördjupar för närvarande sina färdigheter i Elos utbildningshelhet Superkunnig i ledning av arbetsförmåga.

Realia Group är en fastighetsförvaltningskoncern vars huvuduppgifter är fastighetsförvaltning, fastighets- och lokalförmedling samt bostadsuthyrning. Till koncernen hör Realia Management, Realia Isännöinti, Huoneistokeskus och Huom! i Finland och Hestia i Sverige och Norge.

– Vår koncern har över 1 000 anställda experter i Finland. Realia Service omfattar bland annat fastighetsförvaltare, bokförare, hyresförmedlare och kundtjänstpersonal. Vid Huoneistokeskus och Huom! arbetar däremot fastighetsförmedlare, och Realia Group-koncernen har en koncernförvaltning som omfattar bland andra HR, marknadsföring och kommunikation och finansförvaltning, beskriver Realia-koncernens HR-specialist inom arbetsförmåga Katja Granholm.

Katja Granholm har arbetat som HR-specialist inom arbetsförmåga för Realia-koncernen i fyra år. Bild: Realia Group.

Nya perspektiv och verktyg från utbildningshelheten Superkunnig i ledning av arbetsförmåga

Granholm utökar sin kompetens inom ledning av arbetsförmåga i utbildningshelheten Superkunnig i ledning av arbetsförmåga, som är riktad till Elos storkundföretags HR och som startade på våren 2021. I utbildningen har man hittills haft tre webbmöten med fokus på ett tema i taget.

– Redan hittills har utbildningen varit mycket användbar, jag har träffat kollegor från andra företag och fått olika perspektiv på frågor om arbetsförmåga. Vi har delat med oss av vår expertis och gjort grupparbeten, vilket har gett oss nya perspektiv och tips på hur vi kan göra saker och ting bättre. Dessutom har professionella experter talat under mötena, berättar Granholm.

Den första mellanuppgiften i Superkunnig i ledning av arbetsförmåga-utbildningen var att fylla i verktyget Kartläggning av nuläget i fråga om arbetshälsoledning i Elos webbtjänst. Även Realia-koncernens HR-chef och HR businesspartners deltog i uppdateringen av nulägets kartläggning.

– Verktyget var lätt att använda, och vi genomförde kartläggningen tillsammans med Elos utvecklingsledare för ledning av arbetsförmåga. Nu har sakerna skrivits ner och vi har tillsammans övervägt hur vi ska gå vidare. I framtiden kommer vi att kunna följa upp sakerna och genomförandet av åtgärderna, när vi börjar arbeta med dem, konstaterar Granholm.

Under utbildningssessionen i september talade Tanja Rokkanen , ledande expertläkare på Elo, om företagshälsosamarbete. Realia-koncernen har ett välfungerande företagshälsosamarbete, men utbildningen gav tips för att utveckla samarbetet och stöd för att uppdatera handlingsplanen för företagshälsovården.

– Elos expertläkare kom med några riktigt bra tips och synsätt på utvecklingen av företagshälsosamarbetet, som jag inte har kommit att tänka på själv. När det gäller handlingsplanen för företagshälsa insåg jag att vi också har mycket att förbättra i handlingsplanen så att vi får in konkreta saker i vår plan. Under workshopen hade jag också möjlighet att fråga andra deltagare om hurdant samarbetsmönster de har med företagshälsan. Vi har haft ett fungerande företagshälsosamarbete samt mötes- och styrgruppspraxis. Det är regelbundna möten, men vi måste ännu tänka på innehållet så att vi hanterar speciellt de frågor som är våra utmaningar och tänka på lösningar ännu mer konkret, förklarar Granholm.

Utvecklingen av ledningen av arbetsförmåga fortsätter systematiskt med stöd av Elo

För närvarande planeras i Realia-koncernen en ny utbildningsväg för ledning av arbetsförmåga som är riktad till chefer. Syftet med utbildningshelheten är att öka chefernas förmåga att systematiskt implementera stödet för arbetsförmågan i det dagliga ledarskapet.

– Den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i vår koncern är utmattningar på grund av arbete, vars antal har ökat särskilt under de senaste två åren. Vårt mål är att minska dessa frånvaron bland annat genom att öka chefernas kompetens om den tidiga stödmodellen och genom att ta till tals. Vi vill att arbetstagaren som har mött utmaningar i arbetsförmåga ska känna att man bryr sig om dem, när chefen tar upp saker redan i ett tidigt skede. Med detta säkerställer vi också att våra arbetstagare arbetar längre hos oss i gott skick. Detta innebär också att vi inte behöver rekrytera ny personal och undviker invalidpensioner. Så småningom kommer vi också att spara på arbetspensionsavgifter, påpekar Granholm.

I utvecklingen av ledning av arbetsförmåga i Realia-koncernen utnyttjas expertisen av Elos utvecklingsledare för ledning av arbetsförmåga samt arbetspensionsbolagets mångsidiga verktyg. Verktygen för ledning av arbetsförmåga finns i Elos webbtjänst, där alla elektroniska transaktioner hanteras centraliserat.

– Vi har en fantastisk kontaktperson i Elo, som vi har ett nära samarbete med. Hen informerar oss om de nya verktygen och guidar och uppmuntrar oss att använda dem. Vi använder de elektroniska verktygen i Elos webbtjänst, till exempel Kartläggning av nuläget i fråga om arbetshälsoledning och tillsammans med en av Elos experter sammanställer vi en indikator för arbetsförmåga. Dessutom sker alla transaktioner, såsom tilläggsinformation som arbetsgivaren ger för arbetstagarens pensions- och rehabiliteringsansökan, via Elos webbtjänst, vilket försnabbar behandlingen. Vi använder också Handboken i ledning av arbetsförmågan för chefer, och våra chefer deltar aktivt i Elos kostnadsfria webbinarier. När våra chefer stöter på nya situationer i vardagen berättar vi vilka verktyg som finns tillgängliga även för dem, säger Granholm.

 

Sök efter artiklar och nyheter