Jumplink

FöPL-försäkring 2022

Årsskiftet innebär alltid förändringar i de viktiga siffrorna för FöPL-försäkring. På den här sidan har vi sammanställt viktig information om FöPL-försäkring 2022.

Om du har fler frågor om saken hjälper vi dig gärna på nummer 020 694 730 vardagar kl. 8–17.

General / Default image alt attribute

Årsskiftet är en bra tidpunkt att kontrollera om din FöPL-arbetsinkomst ligger på rätt nivå

Din FöPL-arbetsinkomst ska motsvara värdet på din arbetsinsats i företaget. I praktiken innebär det ett belopp som skulle betalas till en person som anställs för att göra samma arbete. Du får hjälp med att fastställa FöPL-arbetsinkomsten i din bransch till exempel i Pensionsskyddscentralens handbok om företagarens arbetsinkomst.

FöPL-arbetsinkomsten justeras årligen med en lönekoefficient men inga andra ändringar görs i den. Du måste därför själv se till att din arbetsinkomst uppdateras alltid när det sker ändringar i din företagarverksamhet. Din arbetsinkomst påverkar direkt hur din sociala trygghet och pension ser ut under olika skeden av livet. Genom att se till att arbetsinkomsten ligger på rätt nivå tryggar du din försörjning under sjukdom, föräldraskap och ålderdom. Om din arbetsinkomst understiger den nedre gräns som fastställts för arbetslöshetsskyddet, 13 573 euro (2022), kan du inte bli medlem i en arbetslöshetskassa och är inte heller berättigad till grunddagpenning från FPA. För företagare uppfylls arbetsvillkoret inte för den tid då FöPL-arbetsinkomsten understiger den fastställda gränsen.

I Elos webbtjänst ser du din FöPL-arbetsinkomst och kan vid behov göra ändringar i den genast.

Arbetsinkomstgränser 2022

  • Nedre gräns 8 261,71 €
  • Möjlighet att omfattas av arbetslöshetsskyddet
    13 573 €
  • Övre gräns 187 625 €

Avgiftsgrunderna för din FöPL-försäkring 2022

Dina försäkringsavgifter som fastställts för 2022 hittar du i Elos webbtjänst.

Planerar du att anställa någon?

Då du som arbetsgivare anställer en arbetstagare, ska du försäkra honom eller henne med en lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL).

Läs mer när du behöver en ArPL-försäkring >

Sköt ärendena i webbtjänsten

  • Skriv ut intyg.
  • Be om betalningstid för din faktura.
  • Ändra arbetsinkomsten.
  • Meddela om ändringar i uppgifterna.

Ta i bruk tjänsten här >

Får du redan fakturorna i elektronisk form?

Om ditt företag har en nätfakturaadress, kan du godkänna den i vår webbtjänst. Logga in i webbtjänsten som företagskund.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–17.