Jumplink

FöPL-försäkring 2023

Årsskiftet innebär alltid förändringar i de viktiga siffrorna för FöPL-försäkring. På den här sidan har vi sammanställt viktig information om FöPL-försäkring 2023. 

Om du har frågor hjälper vi dig gärna på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–17.

FöPL-lagändringen går framåt

Det centrala i ändringsförslaget är en precisering av FöPL-arbetsinkomsten och regelbundna kontroller av arbetsinkomsten. Företagarens egen redogörelse kommer även framöver att vara central för fastställandet av arbetsinkomsten.

Vi informerar våra kunder när lagändringen går framåt och dess innehåll preciseras.

Försäkringsavgifter år 2023

FöPL-avgiften kvarstår nästa år på samma nivå som i år och är alltså 24,10 % för personer över 63 år och under 53 år och 25,60 % för personer i åldern 53–62 år.

Se socialförsäkringsavgifter för 2023

De 5 vanligaste företagarfrågorna om FöPL-lagreformen

FöPL 2023

Läs den här och andra aktuella artiklar i Elomedia

Arbetsinkomstgränser 2023

  • Nedre gräns 8 575,45 €/år
  • Möjlighet att omfattas av arbetslöshetsskyddet 14 088,00 €/år
  • Övre gräns 194 750,00 €/år

Årsskiftet är en bra tidpunkt att kontrollera om FöPL-arbetsinkomst ligger på rätt nivå

Din FöPL-arbetsinkomst ska motsvara värdet på din arbetsinsats i företaget. I praktiken innebär det ett belopp som skulle betalas till en person som anställs för att göra samma arbete.

FöPL-arbetsinkomsten justeras årligen med en lönekoefficient men inga andra ändringar görs i den. Ändringen blir synlig i nättjänsten den 1 januari 2023. Du måste själv se till att din arbetsinkomst uppdateras alltid när det sker ändringar i din företagarverksamhet. 

Utöver ålderspensionen påverkar din arbetsinkomst direkt nivån på olika sociala förmåner och pensioner, och en korrekt fastställd arbetsinkomst ger dig skydd även medan du ännu är i arbetslivet. Genom att se till att arbetsinkomsten ligger på rätt nivå tryggar du din försörjning under sjukdom, föräldraskap och ålderdom.  

Om din årliga arbetsinkomst understiger den nedre gräns som fastställts för arbetslöshetsskyddet 14 088 euro (2023), kan du inte bli medlem i en arbetslöshetskassa och är inte heller berättigad till grunddagpenning från FPA. För företagare uppfylls arbetsvillkoret inte för den tid då FöPL-arbetsinkomsten understiger den fastställda gränsen. 

Du kan meddela dina betalda FöPL-avgifter till beskattningen

Som företagare kan du dra av dina FöPL-avgifter i din egen eller din makes/makas beskattning om du själv har betalat dem. Observera att du som företagare själv ska se till att FöPL-avgifterna dras av i beskattningen. Avgiftsuppgifterna överförs inte från pensionsbolaget till Skatteförvaltningen. Vid behov får du i Elos webbtjänst en utskrift av de FöPL-avgifter du betalt. Om ditt företag har betalat FöPL-avgifterna kan de dras av som omkostnader för företaget.

Logga in i webbtjänsten

Sköt ärendena i webbtjänsten

I webbtjänsten kan du

  • skriv ut intyg
  • be om betalningstid för din faktura
  • ändra arbetsinkomsten samt
  • meddela om ändringar i uppgifterna.

Ta i bruk webbtjänsten >

Lågga in i webbtjänsten >

Får du redan fakturorna i elektronisk form?

Om ditt företag har en nätfakturaadress, kan du godkänna den i vår webbtjänst. Logga in i webbtjänsten som företagskund.

Ta i bruk elektroniska fakturor >

Lågga in i webbtjänsten >

Planerar du att anställa någon?

Då du som arbetsgivare anställer en arbetstagare, ska du försäkra honom eller henne med en lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL).

Läs mer och teckna en ArPL-försäkring >