Jumplink

Har du koll på din sociala trygghet?

FöPL-arbetsinkomsten påverkar företagarens sociala trygghet nu och efter pensioneringen. Familjetillökning, sjukdom, arbetslöshet och olycksfall kan medföra att också företagaren behöver stöd av sin sociala trygghet.

Läs om företagarens sociala trygghet och pensionsskydd >

Läs om FPAs förmåner för företagare

Med Elos mångsidiga FöPL-räknare kan du uppskatta hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar de sociala förmånerna och din framtida arbetspension.


Funderar du på arbetsinkomsten?

FöPL-arbetsinkomsten motsvarar företagarens arbetsinsats i pengar. FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för företagarens sociala trygghet och försäkringsavgiftens storlek.

Läs mer om FöPL-arbetsinkomsten >

Behöver du hjälp med att fastställa FöPL-arbetsinkomsten? Vår kundtjänst är öppen vardagar kl. 8–17. Som vår kund kan du behändigt kontrollera din arbetsinkomst också i vår webbtjänst.

Logga in i webbtjänsten

Ring 020 694 744


Behöver du en försäkring?

Du behöver en FöPL-försäkring när du uppfyller kriterierna för försäkring.

Du behöver inte fundera ensam, vi kan tillsammans reda ut om du behöver en försäkring. Du kan också lätt flytta din FöPL-försäkring till oss från ett annat arbetspensionsbolag. Fyll i en ansökan eller ring oss så tar vi hand om resten.

Vår säljtjänst hjälper vardagar kl. 8–15 på nummer 020 703 5515.

Teckna en försäkring på webben

Ring oss eller be oss ringa dig


Den bästa servicen

Vi vet att du som är företagare har ont om tid. Därför besvarar vi ditt samtal inom i genomsnitt 30 sekunder. Vi är inte bara snabba, utan undersökningar visar att vi också är bra på kundservice. Över 94 procent får sitt ärende behandlat under ett enda telefonsamtal. Dessutom är vår webbtjänst öppen 24/7 och du kan alltså sköta dina arbetspensionsärenden när det passar dig bäst. Du väljer själv.

Vart tredje företag i Finland och nästan 40 procent av företagarna har valt Elo som arbetspensionspartner. Vi ansvarar för de framtida pensionerna för 501 900 arbetstagare och företagare, tar hand om 246 000 pensionstagare och våra placeringstillgångar på 28,7 miljarder euro. Vår placeringsverksamhet har i uppgift att placera arbetspensionsmedlen på ett lönsamt, tryggt och ansvarsfullt sätt. Vi tar ansvar för att bevaka kundernas pensionsintressen.