Jumplink

Information för pensionstagare och mottagare av en rehabiliteringsförmån

Den här sidan innehåller sammanfattat information som det är bra för en pensionstagare eller mottagare av en rehabiliteringsförmån att känna till om utbetalningen av pensionen eller förmånen.

General / Default image alt attribute

Utbetalningen av pension och förmån

Pension och rehabiliteringspenning utbetalas den 1:a dagen i månaden som bankerna har öppet. Om månadens första dag är en lördag eller en helgdag, görs inbetalningen på ditt konto följande vardag.  

Elos betalningsdagar för pensioner och rehabiliteringspenningar 2022

3. januari 2. maj 1. september
1. februari 1. juni 3. oktober
1. mars 1. juli 1. november
1. april 1. augusti 1. december

Elos betalningsdagar för pensioner och rehabiliteringspenningar 2023

2 januari 2 maj 1 september
1 februari 1 juni 2 oktober
1 mars 3 juli 1 november
3 april 1 augusti 1 december

Den första pensionen och rehabiliteringspenningen betalas efter beslutet

Din första pension eller förmån betalas inom en vecka från beslutet eller från ingången av den begynnelsemånad som nämns i beslutet. I fortsättningen är betalningsdagen alltid den första bankdagen varje månad. Du kan granska följande betalningsdag i pensionstjänsten.

Pensionstagare

Vi har sammanställt viktig information som du bör veta om beskattningen av din pension samt om arbete vid sidan av pension och utbetalningen av pension utomlands.

Mottagare av rehabiliteringsförmån

Vi har sammanställt viktig information som du bör veta om beskattningen av din rehabiliteringsförmån samt anvisningar om yrkesinriktad rehabilitering för studerande.

Sköt dina pensions- och förmånsärenden på nätet

I pensionstjänsten kan du bl.a.:

  • Kontrollera följande betalningsdag och skatteprocent.
  • Meddela om en ändring av kontonumret eller adressuppgifterna.
  • Höja din skatteprocent.
  • Skriva ut ett pensionsintyg.
  • Beställa ett nytt pensionskort.
  • Ansöka om reseersättning i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering, pension som intjänats vid sidan av arbete och om fortsatt pension.
  • Välja den papperslösa tjänsten, vilket innebär att du får dokumenten om din pension eller din förmån direkt till webbtjänsten.

Sköt dina pensions- och förmånsärenden och håll dina uppgifter uppdaterade

General / Default image alt attribute