Jumplink

Aktuellt för pensions- och förmånstagare

Vid årsskiffet finns det några viktiga saker att komma ihåg, såsom t.ex informationsbreven och beskattningen. Läs anvisningarna närmare nedan och ta emot det nya året 2022 med lungnt sinne.

Sköt dina pensions- och förmånsärenden på nätet

I webbstjänsten kan du:

 • Kontrollera följande betalningsdag och skatteprocent. 
 • Välja den papperfria tjänsten, vilket innebär att du får dokumenten om din pension direkt till webbtjänsten.
 • Meddela om en ändring av kontonumret eller adressuppgifterna.
 • Ansöka pension som intjänats vid sidan av arbete och om fortsatt pension.

Informationsbrev

Informationsbrev till pensions- och förmånstagare som bor i Finland

Om du redan har valt att använda den papperslösä tjänsten, får du ett sms från Elo i skiftet november–december om att det finns ett informationsbrev att läsa i webbtjänsten.

Informationsbrev som skickas per post skickas stegvis under december månad till de pensions- och förmånstagare som bor i Finland.
Informationsbrevet innehåller uppgifter

 • om de pensioner och förmåner som utbetalats 2021 och
 •  om pensions- eller förmånsbeloppet i januari 2022.
Betalningsuppgifterna som ges i informationsbrevet grundar sig på uppgifterna den dag brevet skickas och kan ändra om det t.ex. sker ändringar i beskattningen.

Informationsbrev till dem som bor utomlands

De pensionstagare som bor utomlands får sina informationsbrev i januari 2022.

Förmånstagare, gör så här:

Oberoende av när förmånen börjar:

 • Granska årsskiftets informationsbrev, vilket du får under december månad.
 • Be skattemyndigheterna om ett skattekort som räknats för förmånen 2022 senast den 20 januari och be att det skickas till Elo.

Du som är studerande, kom ihåg att skicka ett intyg om hur dina studier framskrider till Elo senast i februari. Läs närmare i anmälningsanvisningarna >

Praktiska anvisningar för årsskiftet 2021/2022

Pensionstagare, beakta dessa faktorer:

Om din pension har beviljats 3.11.2021 eller tidigare:

 • Elo har skaffat ett skattekort för år 2022 för din räkning. Du behöver inte anmäla din skatteprocent till Elo.
 • Pensionen för januari betalas med skattekortet för 2021 och skatteprocenten för 2022 träder i kraft från ingången av februari.
 • Du ser beloppet av den pension som utbetalas i februari uträknad med skattemyndigheternas procent i den privatkund webbtjänsten fr.o.m.den 5 januari 2022.

Om din pension har beviljats 4.11.2021 eller senare:

 • Du ska lämna in uppgifter om förskottsinnehållningen 2022 till oss.
 • Beställ ett skattekort som räknats för pensionen 2022 av skattemyndigheterna under tiden 15.12.2021–20.1.2022.
 • Du kan beställa ett nytt skattekort på www.vero.fi/MinSkatt.

Observera att de skatte- och kontonummerändringar som gäller utbetalningen av pensionen i januari 2022 ska vara hos Elo senast den 17 december 2022.

 

Dagar då Elo betalar ut pension och rehabiliteringspenning 2021

Pension och rehabiliteringspenning utbetalas den 1:a dagen i månaden som bankerna har öppet. Om månadens första dag är en lördag eller en helgdag, görs inbetalningen på ditt konto följande vardag.  

3 januari 2 maj 1 september
1 februari 1 juni 3 oktober
1 mars 1 juli 1 november
1 april 1 augusti 1 decemberBeloppet av löpande pensioner stiger

Arbetspensionsindexet för nästa år har fastställts till 2691. Det innebär i praktiken att löpande pensioner stiger med ungefär 2,28 procent från ingången av 2022 jämfört med 2021.