Jumplink

Aktuellt för pensions- och förmånstagare

Vid årsskiffet finns det några viktiga saker att komma ihåg, såsom t.ex informationsbreven och beskattningen. Läs anvisningarna närmare nedan och ta emot det nya året 2023 med lungnt sinne.

Du hittar ditt informationsbrev under fliken Dokument i Elos webbtjänst för privatkunder.
Logga in i webbtjänsten>

Sköt dina pensions- och förmånsärenden på nätet

I webbstjänsten kan du:

 • Kontrollera följande betalningsdag och skatteprocent. 
 • Välja den papperfria tjänsten, vilket innebär att du får dokumenten om din pension direkt till webbtjänsten.
 • Meddela om en ändring av kontonumret eller adressuppgifterna.
 • Ansöka pension som intjänats vid sidan av arbete och om fortsatt pension.

Elos betalningsdagar för pensioner och rehabiliteringspenningar 2023

2 januari 2 maj 1 september
1 februari 1 juni 2 oktober
1 mars 3 juli 1 november
3 april 1 augusti 1 december

Arbetspensionsindexen för 2023 har fastställts

Arbetspensionsindexet är nästa år 2874. Det innebär att de löpande arbetspensionerna stiger med ungefär 6,8 procent från ingången av nästa år jämfört med 2022.

Förhöjningen gäller alla som får arbetspension vid årsskiftet oberoende av pensionsslag.

Informationsbrev

Informationsbrev till pensions- och förmånstagare som bor i Finland

Om du redan har valt att använda den papperslösä tjänsten, får du ett sms från Elo i skiftet november–december om att det finns ett informationsbrev att läsa i webbtjänsten.

Informationsbrev som skickas per post skickas stegvis under december månad till de pensions- och förmånstagare som bor i Finland.
Informationsbrevet innehåller uppgifter

 • om de pensioner och förmåner som utbetalats 2022 och
 •  om pensions- eller förmånsbeloppet i januari 2023.
Betalningsuppgifterna som ges i informationsbrevet grundar sig på uppgifterna den dag brevet skickas och kan ändra om det t.ex. sker ändringar i beskattningen.

Informationsbrev till dem som bor utomlands

De pensionstagare som bor utomlands får sina informationsbrev i januari 2023.

Förmånstagare, gör så här:

Oberoende av när förmånen börjar:

 • Granska årsskiftets informationsbrev, vilket du får under december månad.
 • Be skattemyndigheterna om ett skattekort som räknats för förmånen 2022 senast den 20 januari och be att det skickas till Elo.

Du som är studerande, kom ihåg att skicka ett intyg om hur dina studier framskrider till Elo senast i februari. Läs närmare i anmälningsanvisningarna >

Praktiska anvisningar för årsskiftet 2022/2023

Pensionstagare, beakta dessa faktorer:

Om din pension har beviljats 31.10.2022 eller tidigare:

 • Elo har skaffat ett skattekort för år 2023 för din räkning. Du behöver inte anmäla din skatteprocent till Elo.
 • Pensionen för januari betalas med skattekortet för 2022 och skatteprocenten för 2023 träder i kraft från ingången av februari.
 • Du ser beloppet av den pension som utbetalas i februari uträknad med skattemyndigheternas procent i den privatkund webbtjänsten fr.o.m.den 4 januari 2023.

Om din pension har beviljats 1.11.2022 eller senare:

 • Du ska lämna in uppgifter om förskottsinnehållningen 2023 till oss.
 • Beställ ett skattekort som räknats för pensionen 2022 av skattemyndigheterna under tiden 15.12.2022–20.1.2023.
 • Du kan beställa ett nytt skattekort på www.vero.fi/MinSkatt.

Observera att de skatte- och kontonummerändringar som gäller utbetalningen av pensionen i januari 2022 ska vara hos Elo senast den 21 december 2022.