Jumplink

Information för mottagare av en rehabiliteringsfömån

Anvisningar för studerande, lämna in uppgifter om din studieframgång

För att vi ska kunna fortsätta utbetala din förmån, ska du under augusti lämna in uppgifter om att du är anmäld som närvarande under terminen och om din studieframgång.

Gör så här:

1.    Anmäl dig som närvarande studerande för det kommande läsåret.
2.    Logga in i tjänsten Koski med dina nätbankskoder: www.opintopolku.fi/koski.
3.    Gå till Dela studieprestationer. Välj de prestationsuppgifter som du vill dela och kopiera länken.
4.    Skicka länken via skyddad e-post.

Du får ett bekräftelsemeddelande om att vi mottagit din länk. Vi kontaktar dig om vi behöver närmare information om hur dina studier framskrider. Om du vill skicka oss närmare information om dina studier, gör det via mellanbladet Meddelanden i webbtjänsten.

Sänd

Förfarandet ersätter inlämnande av ett skriftligt studieintyg och studieregisterutdrag. Om du lämnar in en länk med dina prestationsuppgifter, behöver du inte längre skicka oss några blanketter.

Alternativt kan du skicka en skriftlig studieintygsblankett som läroanstalten fyllt i och ett studieregisterutdrag till Elo. Studieintygsblanketten finns under den bifogade länken: www.elo.fi/studieintyg.
Blanketterna kan skickas via Elos webbtjänst www.elo.fi/pensionstjansten.

Om studierna inte framskrider som planerat, kontakta oss, tfn 020 694 715.

 

Anvisningar vid studier i form av yrkesinriktad rehabilitering

General / Default image alt attribute

Ändringar i Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till rehabilitering fr.o.m. 1.1.2019

De viktigaste ändringarna i rekommendationen:                                                      

1. I stället för resor i en riktning ersätts både tur- och returresan. 
2. Reseersättningsgrunden är 0,11 euro/km.                
3. Ersättningstaket för resor mellan bostaden och rehabiliteringsplatsen är 600 euro.

Rekommendationen gäller ersättningen av kostnader för yrkesinriktad rehabilitering. Observera att den gamla blanketten för ersättning av rese- och inkvarteringskostnader inte längre kan användas fr.o.m. 1.1.2019. Läs Arbetspensionsförsäkrarna Telas gällande rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till rehabilitering >
Enklast ansöker du om kostnadsersättningar i Elos pensionstjänst. Du loggar in i tjänsten med dina nätbankskoder.

Beskattningen av en förmån

Då du fått ett rehabiliteringsbeslut, ska du be skattemyndigheterna att räkna ut din förskottsinnehållningsprocent för den rehabiliteringsförmån som utbetalas till dig. Rehabiliteringspenning och rehabiliteringsunderstöd beskattas som en förmån, rehabiliteringstillägget som pensionsinkomst. För uträkning av skatteprocenten behövs utöver ett beslut även uppgifter om dina övriga inkomster och den förskottsinnehållning som verkställts på dem. Beställ ett skattekort från skattemyndigheterna. Skattemyndigheterna skickar skattekortet direkt till Elo.

Om din skatteprocent inte finns tillhanda före den första utbetalningen uppbärs 40 procent i skatt på din förmån. Skatt som uppburits för mycket återbetalas/betalas på ditt konto (inom en vecka) från det att skattemyndigheternas skattekort har anlänt till Elo. Vi kan emellertid endast återbetala skatt för förmåner som betalats innevarande år.

Kostnadsersättningar, t.ex. ersättningar för rese- och boendekostnader är skattefria och de beaktas inte i beskattningen.

Sköt dina pensions- och förmånsärenden på nätet

I pensionstjänsten kan du bl.a.:

  • Kontrollera följande betalningsdag och skatteprocent.
  • Meddela om en ändring av kontonumret eller adressuppgifterna.
  • Ansöka om reseersättning i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering.
  • Välja den papperslösa tjänsten, vilket innebär att du får dokumenten om din förmån direkt till webbtjänsten.

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 726 vardagar kl. 8−17.