Jumplink

Beskattning av pensionen

Arbetspensionen beskattas som pensionsinkomst, vilket avviker från beskattningen av löneinkomst bland annat i fråga om avdragen.

Närmare information om beskattningen av pension

General / Default image alt attribute

Arbete vid sidan av pensionen

General / Default image alt attribute

Pension till utlandet

General / Default image alt attribute

Sköt dina pensions- och förmånsärenden på nätet

I pensionstjänsten kan du bl.a.:

  • Kontrollera följande betalningsdag och skatteprocent.
  • Meddela om en ändring av kontonumret eller adressuppgifterna.
  • Höja din skatteprocent.
  • Skriva ut ett pensionsintyg.
  • Beställa ett nytt pensionskort.
  • Ansöka pension som intjänats vid sidan av arbete och om fortsatt pension.
  • Välja den papperslösa tjänsten, vilket innebär att du får dokumenten om din pension direkt till webbtjänsten.