Jumplink

Information för pensionstagare

Den här sidan innehåller sammanfattat information som det är bra för en pensionstagare att känna till om beskattningen av pension, arbete vid sidan av pensionen och betalning av pension utomlands.

Närmare information om beskattningen av pension

General / Default image alt attribute

Arbete vid sidan av pensionen

General / Default image alt attribute

Pension till utlandet

General / Default image alt attribute

Sköt dina pensions- och förmånsärenden på nätet

I webbtjänsten kan du bl.a.:

  • Kontrollera följande betalningsdag och skatteprocent.
  • Meddela om en ändring av kontonumret eller adressuppgifterna.
  • Höja din skatteprocent.
  • Skriva ut ett pensionsintyg.
  • Beställa ett nytt pensionskort.
  • Ansöka pension som intjänats vid sidan av arbete och om fortsatt pension.
  • Välja den papperslösa tjänsten, vilket innebär att du får dokumenten om din pension direkt till webbtjänsten.