Jumplink

Yrkesinriktad rehabilitering

Målet med yrkesinriktad rehabilitering är att stöda dig att orka i arbetet. Elos yrkesinriktade rehabilitering kan vara ett alternativ för dig som inte längre klarar av dina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller skada och det finns en risk för arbetsoförmåga. Med hjälp av yrkesinriktad rehabilitering kan du också återvända till arbetslivet från en tidsbestämd invalidpension, dvs. från tid med rehabiliteringsstöd.

Diskutera yrkesinriktad rehabilitering alltid först med din företagshälsovård eller annan yrkesutbildad hälsovårdspersonal och be om ett B-läkarutlåtande att foga till ansökan. Logga in i den elektroniska pensionstjänsten och ansök om yrkesinriktad rehabilitering.

Läs närmare

Information för mottage av en rehabiliteringsförmån

 • Anvisningar vid studier i form av yrkesinriktad rehabilitering
 • Beskattningen av en förmån
  Läs närmare >

Arbetsgivare

Acceptera video cookies för att titta på videon

Acceptera video cookies för att titta på videon

Rätt till yrkesinriktad rehabilitering

Elo kan stöda yrkesinriktad rehabilitering, om: 
 • du ännu inte har uppnått din lägsta pensionsålder
 • det finns risk för att du blir invalidpensionerad inom de närmaste åren
 • du har yrkes- och arbetserfarenhet från flera år tillbaka
 • du under de fem föregående åren haft arbetsinkomster för minst 36 820,43 euro (år 2021)
 • du inte är berättigad till yrkesinriktad rehabilitering som beviljas för ett olycksfall eller en trafikskada och
 • du arbetar eller det har gått en relativt kort tid sedan arbetet upphörde.

Sköt ditt pensions- och rehabiliteringsärende på nätet

I Pensionstjänsten kan du bl.a.

 • Se en förhandsberäkning av rehabiliteringspenningen.
 • Ansöka om rehabilitering.
 • Lämna in en rehabiliteringsplan.
 • Ansöka om kostnadsersättning för rehabilitering.

Rehabiliteringsplan

En välgjord rehabiliteringsplan är viktig för att rehabiliteringen ska lyckas. Det lönar sig således att upprätta en rehabiliteringsplan så fort som möjligt efter att förhandsbeslutet kommit. Planen kräver egen aktivitet samt samarbete med företagshälsovården och personaladministrationen på den egna arbetsplatsen.

Om det känns svårt eller till och med omöjligt att ensam göra upp en plan, kan du kontakta våra rehabiliteringsexperter. Vid behov kan vi erbjuda dig en tjänsteproducent som hjälper dig att planera din rehabilitering.

Då planen uppgörs lönar det sig att begrunda:

- Huruvida din tidigare arbetserfarenhet och utbildning kan utnyttjas?
- Ditt hälsotillstånd; vilka är dina eventuella begränsningar och hur kan planen stöda dig i framtiden?
- Din försörjning under och efter rehabiliteringen

Rehabiliteringsplanen ska inlämnas till Elo tillsammans med förhandsansökan eller på en särskild blankett. Planens ändamålsenlighet bedöms alltid individuellt. Inom den yrkesinriktade rehabiliteringen strävar man alltid efter att utnyttja din tidigare utbildning och yrkesbana.

Du kan lämna in den färdiga planen till oss på en särskild blankett i den elektroniska pensionstjänsten.

Yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder

Yrkesinriktad rehabilitering kan vara:

Arbetsprövning eller arbetsträning

 • Till det egna eller ett nytt arbete.
 • Räcker vanligen 3–6 månader.

Läroavtal

 • Inlärning i ett nytt yrke på en arbetsplats, arbetsgivaren betalar lön.
 • Innehåller ofta teoriutbildning vid en läroanstalt inom branschen.
 • Avtal ingås med den lokala läroavtalsbyrån.

Yrkesinriktad omskolning

 • Exempelvis en kort uppdateringsutbildning eller en längre yrkesutbildning.
 • Räcker högst 4,5 år.

Stöd för inledande av eller fortsatt företagsverksamhet

 • Hjälpmedel
 • Arbetsprövning

Förhandsbeslut om rätten till rehabilitering

Efter att du ansökt om yrkesinriktad rehabilitering, får du ett beslut om din rätt till rehabilitering från Elo. Om beslutet är positivt, får du ett förhandsbeslut som är i kraft nio månader. Den här tiden är reserverad för upprättande av en rehabiliteringsplan och för inledande av rehabiliteringen.

Förhandsbeslutet innehåller en uppskattning av rehabiliteringspenningen som betalas under tid med aktiva rehabiliteringsåtgärder. Du kan ansöka om ett förhandsbeslut fastän du ännu inte skulle ha en färdig rehabiliteringsplan.

Utkomst under rehabiliteringen

Under aktiva rehabiliteringsåtgärder betalas rehabiliteringspenning eller rehabiliteringstillägg samt ersätts behövliga och nödvändiga rehabiliteringskostnader. Du har även möjlighet att få näringsstöd för företagsverksamhet.

Läs mer om rehabiliteringsåtgärderna

General / Default image alt attribute

Läs mer om de förmåner som du kan få under rehabilitering

euro

Är du redan studerande?

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 715 vardagar kl. 8−17.