Jumplink

Elos kontaktuppgifter

Innehållsbild

Har du frågor om FöPL- eller ArPL-försäkring eller om något annat i anslutning till arbetspensioner eller rehabilitering? Du kan kontakta oss per telefon eller sköta ärendet via vår webbtjänst. Detaljerade kontaktuppgifter och olika sätt att kontakta oss hittar du i navigeringsbalken till vänster.


Vi betjänar vardagar 8–16.30.

 

Du kan ansöka om längre betalningstid för din faktura i vår webbtjänst

Behöver du en FöPL- eller ArPL-försäkring?

Känns det besvärligt att ta eller flytta över en försäkring? Oroa dig inte! Meddela dina kontaktuppgifter och vilken tidpunkt som passar dig bäst så kontaktar vi dig och åtgärdar saken i samråd med dig.

Du kan också köpa försäkring online.

Sköt dina ärenden på nätet

I webbtjänsten kan du behändigt ta en försäkring och sköta arbetspensionsärenden.

Privatkund

Logga in med bankkoderna elle Mobil ID.

Företagskund

Logga in med bankkoderna elle Mobil ID.

Våra mest använda telefonnummer

FöPL- och ArPL-försäkringsärenden
tfn 020 694 744

Pensions- och rehabiliteringsrådgivning
tfn 020 694 715


Samarbetspartner

Elos samarbetpartners betjänar dig i Fennia, LocalTapiola och Turva.

Du kan ta Elos försäkring i Polku tjänsten, via Eezy faktureringstjänst, Odeal eller ilona.works.

Postadress

Arbetspensionsbolaget Elo, 00041 Elo

Svarsförsändelseadress:
Arbetspensionsbolaget Elo,
Kod 5010419,
00003 Svarsförsändelse

Huvudkontorets kontaktinformation

Besöksadress: Norrskensvägen 7, 02100 Esbo

Det finns inget kundservicekontor vid vårt huvudkontor.