Ansöka om pension

Lämna in blanketten

Skicka den ifyllda ansökan till Elo. Elo betalar postavgiften.

Arbetspensionsbolaget Elo
Pensionstjänster
Kod 5010419
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Du kan också skicka ansökan och bilagorna till oss med skyddad e-post. Skicka e-posten till adressen elakeasiakirjat(at)elo.fi. 

Skicka skyddad e-post >

Vi rekommenderar att e-post endast används via en skyddad förbindelse.

Blanketterna fås också från LokalTapiolas, Fennias och Turvas kontor samt från FPA. Du kan också lämna in ansökan till dessa kontor och de hjälper dig att fylla i blanketten.

 


Bilagor till pensionsansökan

Ansöka om efterlevandepension
på svenska >     på finska >

Ansöka om barnpension
på svenska >     på finska >

Ansöka om arbetslivspension
på svenska >     på finska >                               

Bosättning och arbete utomland (bilaga U) 
på svenska >    på finska > 

Ifyllningsanvisningar för U-bilaga (Bosättning och arbete utomlands)
på svenska >    på finska > 

Specificerad fullmakt för skötsel av rehabiliterings- och pensionsärenden hos Elo
på svenska >    på finska >

Fullmakt för utredning av pensionsskydd
på svenska >    på finska >

Blankett för sökande av ändring
på finska >