Jumplink

Välkommen att använda Elos webbtjänst

Webbtjänsten innehåller allt som du behöver för att sköta dina arbetspensionsförsäkringar oberoende av om du är företagare, arbetstagare eller representerar en bokföringsbyrå. I samma webbtjänst hittar du också rehabiliterings- och pensionsuppgifter. Verktygen för HR i storföretag, som hjälper till att hantera riskerna förarbetsoförmåga i företaget och kostnaderna för dem.
Innehållsbild

I webbtjänsten kan du:

bl.a.

  • skriva ut intyg
  • ändra FöPL-arbetsinkomsten
  • begära betalningstid för fakturorna
  • avsluta försäkringen
  • följa upp företagets rehabiliterings- och invalidpensionsfall.

Inkomstregistret medför ändringar i Elos webbtjänst

Det nationella inkomstregistret tas i bruk den 1 januari 2019. De nuvarande ArPL-anmälningsfunktionerna kommer att finnas kvar i Elos webbtjänst på 2019. Från ingången av 2019 får webbtjänsten en ny vy Arbetstagare och inkomster 2019 med information om de löneanmälningar som du gör till inkomstregistret.

Uppgifterna om ArPL-avgifterna och fakturorna på dem finns i webbtjänsten under Fakturor. Det kommer att finnas allt mer omfattande specifikationer av avgifterna och fakturorna i fortsättningen.

Jag sköter min försäkring eller mitt företags försäkringsärenden på nätet

Jag befullmäktigar ett annat företag att sköta mina försäkringsärenden på nätet:

Ingå ett avtal om webbtjänsten

Ta i bruk Elos webbtjänst genom att ingå ett avtal om webbtjänsten.

Fyll i en fullmakt

om du önskar att ett annat företag, t.ex. en bokföringsbyrå, ska sköta dina försäkringar i Elos webbtjänst.

Så här får du tillgång till tjänsten

Som en person med namnteckningsrätt får du genast tillgång till tjänsten. Om du inte har namnteckningsrätt, kan du skicka (skyddad e-post) ett avtal som undertecknats av en person med namnteckningsrätt till verkkopalvelusopimus@elo.fi eller per post till den adress som ges i avtalet.

Skicka fullmakten

Du kan skicka den undertecknade fullmakten till oss på verkkopalvelusopimus@elo.fi eller posta den till den adress som ges i fullmakten.

Logga in

Logga in tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Bekräftelse på fullmakten

Efter att fullmakten har behandlats i Elo och tjänsten är tillgänglig, informerar vi det befullmäktigade företaget per e-post.

Elo står till din tjänst

Webbtjänsterna finns tillgängliga alltid då det passar dig. I ArPL- och FöPL-försäkringsärenden når du oss på nummer 020 694 744 vardagar kl. 8–16.30.