Anmälan för nätfakturauppgifter

Jag önskar få följande fakturor som gäller mina försäkringar i elektronisk form i fortsättningen
*
(54-xxxxxxxx)
(382-xxxxxxx-x)
*
*
Uppgifter för mottagande av elektronisk faktura
*
*
Kontaktperson i ärenden som gäller elektronisk fakturering
*
*
Adress för eventuell pappersfaktura
 
Captcha