Vill du få dina ArPL- och FöPL-fakturor elektroniskt?

Vill du få dina fakturor till ditt företags fakturahanteringssystem eller ditt företags webbank?

Så här anmäler du mottagningsinformation för elektroniska fakturor i vår webbtjänst:

  1. Logga in i Elos webbtjänst.

  2. Granska dina personliga information i webbtjänsten genom att trycka på ''Ändra''.

  3. Fyll i information och kom ihåg att spara.

  4. I fortsättningen skickar vi enbart elektroniska fakturor åt dig.

 

Vad är Elos kod? >

Ta i bruk Elos webbtjänst >

Ifall du inte använder Elos webbtjänst, kan du anmäla oss om mottagarinformation för elektroniska fakturor med denna blankett >

Elo skickar fakturor enligt Finvoice-standarden och som operatör fungerar OpusCapita Solutions Oy.

Vill du få fakturor i din personliga webbank?

Så här gör du ett avtal om e-fakturor i din webbank:

  1. Logga in i din webbank.

  2. Välj Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolag Elo som fakturerare.

  3. Lägga till ditt fakutraavtals nummer. Ifall ditt företag har flera försäkringar, behöver du göra ett eget avtal om e-fakturor för varje enskild försäkring.

  4. I fortsättningen skickar vi enbart elektroniska fakturor åt dig.

Bekanta dig alltid med dina banks eller operators anvisningar om elektroniska fakturor.