Huvudkontorets kontaktinformation

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

Besöksadress: Norrskensvägen 7, 02100 Esbo
Postadress: Arbetspensionsbolaget Elo, 00041 Elo
Svarsförsändelseadress: Arbetspensionsbolaget Elo, Kod 5010419, 00003 Svarsförsändelse
Faktureringsadress: 
Faktureringsadress för nätfaktura: 003702011037, Basware Oyj, BAWCFI22
Faktureringsadress för pappersfaktura: Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, PL 47, 24101 SALO

Telefon: 020 703 50
Fax: 020 703 5100
Internet: www.elo.fi
E-post: fornamn.efternamn(at)elo.fi

FO-nummer: 0201103-7

Det finns inget kundservicekontor vid vårt huvudkontor.


Ring oss

Kontaktinformation till
kundtjänsten >
 

Vi betjänar dig även på Fennias, LokalTapiolas och Turvas servicekontor.


Parkering

Framför huvudkontoret finns några parkeringsplatser avsedda för tillfälliga besökare. Därtill finns det parkeringshallar i Tapiola centrum.


Ankomst till Elo

Reseplaneraren HSL> 
Så här kommer du till Elo (0,20 MB)