Meddela om ändringar i kontaktuppgifterna

På blanketten kan du meddela om ändringar i dina kontaktuppgifter, t.ex. namn, adress,
telefonnummer eller e-postadress.

Ändringar i avgifter och kontaktuppgifter som hänför sig till ArPL- och FöPL-försäkringar görs behändigt i webbtjänsten. 
Logga in >

Du som är pensionstagare och vill meddela om ett ändrat kontonummer, gå till pensionstjänsten >

Förbindelsen är SSL-skyddad.