Ofta frågade frågor

Kan jag få mer betalningstid för den avgift som förfallit till betalning?

Om betalningen av en faktura av någon orsak försenas, kan du förlänga betalningstiden i Elos webbtjänst med högst 30 dagar från fakturans förfallodag, förutsatt att det har gått mindre än 14 dagar sedan förfallodagen. Om det har gått mer än 14 dagar sedan förfallodagen och/eller du vill ha en längre betalningstid, kan du avtala om det med Elos kundtjänst, tfn 020 694 730 vardagar kl. 8−16.30. För betalningstiden uppbärs alltid dröjsmålsränta och den faktiska räntan sätts till följande faktura.

 

Kan jag få fakturan som e-faktura eller nätfaktura?

 

Javisst, du kan få FöPL-fakturan som e-faktura, om du har uppgett att företagaren betalar din FöPL-försäkring. Du kan ingå ett avtal om e-faktura med din webbank. Hämta Elo Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget som fakturerare och används ditt försäkringsnummer som identifikationskod.


Javisst, du kan få fakturan som nätfaktura, om du har uppgett att företaget betalar din FöPL- eller ArPL-försäkring. Uppge företagets nätfakturaadress så får du dina fakturor elektroniskt i fortsättningen. Du kan meddela uppgifterna direkt i Elos webbtjänst.

 

Ändringar träder i kraft från följande faktura.

 

Företagare, läs mer om elektronisk fakturering >

Arbetsgivare, läs mer om elektronisk fakturering >

 

Hur ändrar man FöPL-arbetsinkomsten?

Arbetsinkomsten höjs varje år automatiskt så att den motsvarar höjningen av lönekoefficienten. Men om det har skett ändringar i din företagsverksamhet och din arbetsinkomst behöver uppdateras, kan du meddela din nya arbetsinkomst i Elos webbtjänst eller via applikationen Yrittäjän mobiili.

 

Om du redan har fått en faktura som grundar sig på din gamla arbetsinkomst, kan du förstöra den, så skickar vi dig en ny faktura enligt den ändrade arbetsinkomsten. Kom ihåg att arbetsinkomsten inte kan ändras retroaktivt, utan att ändringen alltid gäller tidigast från anmälningsdagen.

 

 

När och hur kan FöPL-försäkringen avslutas?

Om din företagarverksamhet upphör helt och hållet eller ditt arbete minskar i den grad att din FöPL-arbetsinkomst är mindre än minimigränsen för att omfattas av FöPL (7 645,25 euro år 2017), ska FöPL-försäkringen avslutas. Anmälan om att försäkringen avslutas gör du enklast i Elos webbtjänst på adressen www.eli.fi/verkossa, även retroaktivt. Försäkringsavgifter uppbärs fram till det avslutsdatum som du anmäler.

 

Läs mer >

 

Hur går jag till väga om mitt företag har bytt bolagsform?

Byte av bolagsform innebär inte alltid ändringar i FöPL-försäkringen. Det lönar sig emellertid alltid att granska huruvida du fortfarande omfattas av FöPL-försäkringen. Läs mer >

 

Om du vill att fakturorna på försäkringsavgifterna skickas till ditt nya företag, ska du meddela Elo om detta separat antingen per telefon 020 694 730 vardagar kl. 8−16.30 eller skicka uppgifterna via Elos webbtjänst. För att kunna göra ändringen behöver vi FO-numret för ditt nya företag, företagets adress samt från vilken tidpunkt du önskar göra ändringen.

 

Om du använder Elos webbtjänst i egenskap av företagskund, ska du ingå ett nytt avtal om användningen av webbtjänsten för ditt nya FO-nummer. Läs mer > 

  

Varifrån får jag ett försäkringsintyg?

ArPL- och FöPL-intyg hittar du i Elos webbtjänst. Logga in i webbtjänsten här >

Om du ännu inte använder Elos webbtjänst, får du tillgång till den här >

Hur gör jag årsanmälan?

ArPL-årsanmälan gör du behändigt i Elos webbtjänst. Den elektroniska anmälningsblanketten finns under ArPL-försäkring på mellanbladet ”Arbetstagare oh inkomster” eller alternativt kan du skicka anmälan som en fil i TYVI-format på mellanbladet ”Filöverföring”.  Som månadsanmälare behöver du inte lämna någon årsanmälan.

Logga in i webbtjänsten här >

Om du ännu inte använder Elos webbtjänst, får du tillgång till den här >

Du kan också göra årsanmälan i ELVI-tjänsten >

Hur gör jag en månadsanmälan?

ArPL-månadsanmälan gör du behändigt i Elos webbtjänst. Den elektroniska anmälningsblanketten finns under ArPL-försäkring på mellanbladet ”Arbetstagare oh inkomster” eller alternativt kan du skicka anmälan som en fil i TYVI-format på mellanbladet ”Filöverföring”.

Logga in i webbtjänsten här >

Om du ännu inte använder Elos webbtjänst, får du tillgång till den här >

Hur gör en bokföringsbyrå månads- eller årsanmälan?

ArPL-månads- och årsanmälan kan göras behändigt i Elos webbtjänst. Den elektroniska anmälningsblanketten finns under ArPL-försäkring på mellanbladet ”Arbetstagare oh inkomster” eller alternativt kan du skicka anmälan som en fil i TYVI-format på mellanbladet ”Filöverföring”.

Logga in i webbtjänsten här >

Om bokföringsbyrån ännu inte använder Elos webbtjänst, får du tillgång till tjänsten här >

Om kunden ännu inte har fogats till bokföringsbyråns webbtjänst, fyll i en fullmakt för webbtjänsten >

Du kan även göra en anmälan via de TYVI-tjänster som erbjuds av olika operatörer.

 

Hur anmäler jag en ändring i den uppskattade förskottslönen?

Du kan enkelt ändra uppskattningen av förskottslönen för ArPL-försäkringen i Elos webbtjänst. Genom att välja försäkringen på mellanbladet försäkring och klicka på ändra eller avsluta. Gör ändringen och skicka informationen till Elo.

Logga in i webbtjänsten här >

Om du ännu inte använder Elos webbtjänst, får du tillgång till den här >

Hur avslutar jag ArPL-försäkringen?

Du kan avsluta ArPL-försäkringen i Elos webbtjänst. Välj försäkringen på mellanbladet försäkring och klicka på ändra eller avsluta. Fyll i slutdatumet och skicka informationen till Elo. Vi avslutar försäkringen efter att vi fått inkomstuppgifterna för den ArPL-försäkring som ska avslutas.

Logga in i webbtjänsten här >

Om du ännu inte använder Elos webbtjänst, får du tillgång till den här >

Är du en tillfällig arbetsgivare eller en arbetsgivare med försäkringsavtal?

Du är en tillfällig arbetsgivare om du betalar lön tillfälligt och de inte överstiger 8 334 euro under 6 månader (år 2017). Du kan använda Palkka-apuri som hjälp för att räkna ut ArPL-avgiften och anmäla lönen >

Du är en arbetsgivare med försäkringsavtal, om du avlönar arbetstagare tillsvidare eller lönerna överstiger 8 334 euro under 6 månader (år 2017). Du kan ingå ett ArPL-avtal här >

En avtalskund kan sköta sina försäkringsärenden i Elos webbtjänst. Logga in i webbtjänsten här >

Om du ännu inte använder Elos webbtjänst, får du tillgång till den här >