Sairauslomalle on vaihtoehtoja

13.4.2017

Terveydenhuollossa sairauspoissaolon ei pidä antaa pitkittyä. Mitä pidempään työntekijä on pois töistä sitä vaikeampi sinne on palata. Tämä johtuu siitä, että pitkä poissaolo aiheuttaa niin sanottua työntekokyvyttömyyttä, vaikka itse työkyky palautuisikin. Siksi tulee aktiivisesti miettiä sairausloman jatkamiselle vaihtoehtoja, jotka paremmin tukevat kuntoutumista ja työhön paluuta.

Elon asiantuntijalääkäri Kari-Pekka Martimo jakaa ajatuksiaan aiheesta videon muodossa >