Elo on osa julkisesti valvottua työeläkejärjestelmää

Työeläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuuttamisvelvollisuudesta, vakuuttamisesta, eläke-etuuksista ja oikeudesta etuuksiin on säännelty laissa ja muissa viranomaissäädöksissä.

Työntekijöiden vakuuttamisesta ja työeläke-etuuksista on säädetty työntekijän eläkelaissa (TyEL). Lisäksi vakuuttamista koskevia säännöksiä sisältyy erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin työntekijäin eläkelain mukaisen perusvakuutuksen vakuutusehtoihin.

Vastaavasti yrittäjien vakuuttamisesta ja työeläke-etuuksista on säädetty erityisesti yrittäjän eläkelaissa (YEL) sekä yrittäjien eläkelain mukaisen perusvakuutuksen vakuutusehdoissa.

Tietoa edellä mainittujen säännösten soveltamisesta on saatavissa muun muassa Eläketurvakeskuksen työeläkelakipalvelusta.

Eläketurvakeskuksen työeläkelakipalvelu >

Etu- ja yhteistoimintajärjestöt

Elo on Työeläkevakuuttajat TELA ry:n jäsen. TELA on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. TELAn perustehtävänä on työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan yleiseen toimintaympäristöön vaikuttaminen. TELAn tehtäviin kuuluvat alan edunvalvonta, yhteiskunnallinen koulutus ja viestintä.

Työeläkevakuuttajat TELA ry >

Elo on Finanssialan Keskusliitto ry:n (FK) jäsen. FK on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä ja finanssialan työnantajia.

Finanssialan Keskusliitto >

Julkiset rekisterit

 Elo (yritys- ja yhteisötunnus 0201103-7) on merkitty seuraaviin patentti- ja rekisterihallituksen ja/tai verohallinnon ylläpitämiin julkisiin rekistereihin:
 
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä >

Kaupparekisteri
Ennakkoperintärekisteri
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri (vastuuryhmän jäsenenä)
Työnantajarekisteri

Eläketurvakeskus

Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

Eläketurvakeskus on työeläkeasioissa kansainvälinen yhdyslaitos. Se välittää Suomessa jätetyt hakemukset ulkomaille ja vastaa lisätiedusteluihin. Eläketurvakeskus antaa myös ulkomaille lähteville työntekijöille vakuutustodistuksia.

Lisäksi Eläketurvakeskus tuottaa ja julkaisee tilastoja yksityisalojen työeläkkeistä.

Eläketurvakeskus >

Valvonta

Valtioneuvosto on myöntänyt toimiluvan Keskinäinen Työvakuutusyhtiö Elolle.

Elon toimintaa valvovat:

Finanssivalvonta
Käyntiosoite: Snellmaninkatu 6
Postiosoite: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki
Puhelin: + 358 10 831 51
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
Finanssivalvonta >

Sosiaali- ja terveysministeriö
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin: 0295 1600
kirjaamo.stm(at)stm.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö >