Suoraan sisältöön

Markkinoiden tunnustelu

Markkinoiden tunnustelua Elon puolesta voivat vastaanottaa seuraavat henkilöt. Odotamme, että tunnustelija noudattaa MAR:n mukaista prosessia ja selvittää ennen tunnustelun aloittamista annettavat vakiotiedot ja vahvistuksen tietojen vastaanotto-oikeudesta ja -halusta ja toimittaa vasta tämän jälkeen tunnustelussa annettavat tiedot.

Markkinoiden tunnustelu toivotaan suoritettavaksi ensisijaisesti sähköpostitse (etunimi.sukunimi@elo.fi) ja vain yhdelle Elon henkilöistä kerrallaan.

Ensisijaisesti tunnustelut pyydetään toimitettavaksi seuraaville henkilöille toimialueittain:

Jan Lehtinen  
 suorat osakesijoitukset
Robert Granroth                          
 yritysten jvk-lainat
Timo Stenius  yritysrahoitus ja kiinteistösijoitukset 
Silja Bjondahl  yritysrahoitus

 

Lisäksi tunnustelua voivat vastaanottaa Satu Huber (toimitusjohtaja), Matti Carpén (johtaja, asiakkuudet ja kanavat), Hanna Hiidenpalo (sijoitusjohtaja), Jonna Ryhänen (arvopaperijohtaja), Karita Meling (pääomasijoitusjohtaja) ja Jukka Vähäpesola (osakesijoitusjohtaja).