Suoraan sisältöön

Markkinoiden tunnustelu

Markkinoiden tunnustelua Elon puolesta voivat vastaanottaa seuraavat henkilöt. Odotamme, että tunnustelija noudattaa MAR:n mukaista prosessia ja selvittää ennen tunnustelun aloittamista annettavat vakiotiedot ja vahvistuksen tietojen vastaanotto-oikeudesta ja -halusta ja toimittaa vasta tämän jälkeen tunnustelussa annettavat tiedot.

Markkinoiden tunnustelu toivotaan suoritettavaksi ensisijaisesti sähköpostitse (etunimi.sukunimi@elo.fi) ja vain yhdelle Elon henkilöistä kerrallaan.

Ensisijaisesti tunnustelut pyydetään toimitettavaksi seuraaville henkilöille toimialueittain:

Jan Lehtinen  
 suorat osakesijoitukset
Robert Granroth                          
 yritysten jvk-lainat
Silja Bjondahl   yritysrahoitus

 

Lisäksi tunnustelua voivat vastaanottaa Satu Huber (toimitusjohtaja), Matti Carpén (johtaja, asiakkuudet ja kanavat), Hanna Hiidenpalo (sijoitusjohtaja), Jonna Ryhänen (arvopaperijohtaja), Karita Meling (pääomasijoitusjohtaja) ja Jukka Vähäpesola (osakesijoitusjohtaja).