Jumplink

Omistajaohjauksen periaatteet

Elolla on hallituksen hyväksymä dokumentti omistajaohjauksen periaatteista, joka sisältää myös periaatteet ja toimintatavat Elon toimitusjohtajan ja Elon henkilöstöön kuuluvan osallistumisesta muiden yhteisöjen hallintoelimiin.

Tutustu Elon omistajaohjauksen periaatteisiin >

Elon jäsenyydet listattujen yhtiöiden nimitystoimikunnissa (pdf) >

Elon osallistuminen yhtiökokouksiin ja äänestykset 2019 (pdf) >

Elon osallistuminen yhtiökokouksiin ja äänestykset 2018 (pdf) >

Elon osallistuminen yhtiökokouksiin ja äänestykset 2017 (pdf) >