Suoraan sisältöön

Usein kysyttyä tietosuojasta

Mitä vaikutusta EU:n uudella tietosuoja-asetuksella on asiakastietojen käsittelyyn Elossa?

Asetus vaikuttaa muun muassa siihen, että Elo kertoo entistä tarkemmin tietosuojakäytännöistä. Asiakkailla on myös entistä kattavammat mahdollisuudet vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn, kuten oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä sekä tarkistaa, oikaista ja poistaa henkilötietojaan.

Voiko asiakas kieltää häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn?

Lainsäädäntöön perustuvaa eläkevakuutuksen hoitamiseen liittyvää omien tietojensa käsittelyä asiakas ei voi kieltää. Sen sijaan esimerkiksi suoramarkkinoinnin hän voi kieltää.

Voiko asiakas tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu Elon rekistereihin? Miten?

Kyllä voi. Asiakkaalla on henkilötietolain ja asetuksen mukainen oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot. Elon asiakkaan tulee toimittaa tarkastuspyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna Eloon postiosoitteeseen: Tarkastuspyynnöt, Työeläkeyhtiö Elo, 00041 ELO.

Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä nimensä ja henkilötunnuksensa. Elo toimittaa kirjallisen vastuksen tarkastuspyyntöön asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

Tarvitseeko TyEL- tai YEL-asiakkaan tehdä Elon kanssa erillinen tietosuoja-asetuksen edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä?

Erillistä sopimusta ei tarvita, koska TyEL- tai YEL-vakuutukseen ilmoitetuissa henkilötiedoissa on kyse työnantajalla olevasta lakisääteisestä velvoitteesta. Elo toimii meille toimitettujen TyEL- ja YEL-vakuutukseen ilmoitettujen henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Työnantajan tulisi lisätä omaan tietosuojaselosteeseensa ja tietovirtakuvauksiinsa kirjaukset työeläkeyhtiölle luovutettavista tiedoista.

Tarvitaanko erillistä sopimusta henkilötietojen käytöstä, jos asiakasyrityksellä on Elon kanssa sopimus työhyvinvointipalveluista, joihin liittyen Elo saa asiakkaalta henkilötietoja?

Erillistä sopimusta henkilötietojen käsittelystä ei tarvita. Sopimuksessa on lähtökohtaisesti kyse lakisääteiseen työeläkevakuuttamiseen liittyvästä tehtävästä ja siihen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä.

Milloin Elon tekemään sopimukseen tarvitaan liite henkilötietojen käsittelystä?

Liite tarvitaan lähtökohtaisesti kaikkiin sellaisiin sopimuksiin, joiden puitteissa käsitellään jotain henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun muun kuin rekisterinpitäjän itsensä toimesta. Tyypillisimmillään liite tarvitaan Elon IT-toimittajien ja erilaisia asiakastyytyväisyys- tms. tutkimuksia tekevien yritysten kanssa tehtyihin sopimuksiin.

Mistä löytyy lisätietoja tietosuojan toteuttamisesta Elossa?

Tarkempia tietoja tietosuojasta löytyy Elon verkkosivuilta osoitteesta https://www.elo.fi/kayttoehdot/henkilotietojen-kasittely.