Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Elon eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittää miten Elo toimii erilaisissa tilanteissa. Ne perustuvat Elon yrityskulttuurin kulmakiviin (arvoihin) ja toimintamalleihin, ja niissä kuvataan minkälaiseen toimintaan Elo ja elolaiset sitoutuvat, sekä miten toimimme päivittäin. Tavoitteena on, että periaatteet ovat lyhyt kokoelma kaikesta siitä sisäisestä ja ulkoisesta sääntelystä, joka toimintaamme kohdistuu.

Eettisissä liiketoimintaperiaatteissa otetaan kantaa mm. hyvään hallintoon, eturistiriitatilanteiden tunnistamiseen, tietosuoja-asioihin ja lahjonnan vastaisuuteen. Lisäksi osana toimintaperiaatteita jokaisella elolaisella on vastuu noudattaa periaatteita, ja ilmoittaa epäillyistä menettelyohjeiden rikkomuksista.

Elon eettiset liiketoimintaperiaatteet (pdf) >

Lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet 

Elo ei hyväksy lahjontaa, korruptiota tai muuta epäasiallista vaikuttamista missään muodossa liiketoiminnassaan. Elon hallitus on vahvistanut Elon lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet, joiden tarkoituksena on ehkäistä lahjontaa ja korruptiota.

Periaatteet koskevat kaikkia elolaisia ja ne täydentävät Elon eettisiä liiketoimintaperiaatteita ja muita sääntöjä. Edellytämme myös puolestamme toimivien yhteistyökumppanien noudattavan vastaavia periaatteita.

Kokonaisvastuu periaatteiden noudattamisesta on Elossa hallituksella, mutta jokainen Elon työntekijä vastaa omalta osaltaan periaatteiden noudattamisesta.

Elon lahjonnan ja korruption vastaiset periaatteet (pdf) >