Hallintoneuvosto

Työeläkevakuutusyhtiöllä tulee työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaan olla hallintoneuvosto.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Muut hallintoneuvoston tehtävät on lueteltu laissa ja yhtiöjärjestyksessä.

Elon hallintoneuvostoon kuuluu 44 jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa. Hallintoneuvoston jäsenistä puolet valitaan työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen nimeämistä ehdokkaista. Työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja jäseniä on oltava yhtä monta.

Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Elon hallintoneuvoston työjärjestys >


Hallintoneuvoston jäsenet

Puheenjohtaja:
Klaus Saarikallio, Normek Group Oy, erovuorossa 2019

1. varapuheenjohtaja
Pekka Kampman, rakennuttamisjohtaja, Y-säätiö, erovuorossa 2020 

2. varapuheenjohtaja
Ilkka Brotherus, toimitusjohtaja, Sinituote Oy, erovuorossa 2021

Jäsenet:
Vesa Aallosvirta, järjestöpäällikkö, Teollisuusliitto ry, erovuorossa 2020
Antti Hakala, johtaja, Ammattiliitto Pro, erovuorossa 2021 
Maria Hanho, toimitusjohtaja, Vaissi Oy, erovuorossa 2020
Nanna Hietala, hallituksen puheenjohtaja, MSK Group Oy, erovuorossa 2020
Maija Hjelt, talousjohtaja, Veikkaus Oy, erovuorossa 2021 
Sauli Huikuri, hallituksen puheenjohtaja, Hätälä Oy, erovuorossa 2021 
Tero Jussila, talousjohtaja, Maintpartner Group Oy, erovuorossa 2020
Esko Jääskeläinen, toimitusjohtaja, Suur-Seudun Osuuskauppa, erovuorossa 2019
Olavi Kaukonen, toimitusjohtaja, A-klinikkasäätiö, erovuorossa 2020
Jaakko Kiiski, toiminnanjohtaja, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, erovuorossa 2019
Kalle Kujanpää, talousjohtaja, Finn-Power Oy, erovuorossa 2021 
Veli-Matti Kuntonen, puheenjohtaja, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ,erovuorossa 2021 
Lasse Laurikainen, varapuheenjohtaja, Insinööriliitto IL ry, erovuorossa 2021 
Mikko Leppälä, Nipromec Group, erovuorossa 2020 
Pekka Metsi, toimitusjohtaja, Granlund Oy, erovuorossa 2019
Harri Miettinen, toimitusjohtaja, Kymen Seudun Osuuskauppa, erovuorossa 2019
Timo Mäki-Ullakko, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Osuuskauppa, erovuorossa 2021 
Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät, erovuorossa 2020
Terhi Penttilä, toimitusjohtaja, Länsilinjat Oy, erovuorossa 2020
Heikki Pesu, toimitusjohtaja, Are Oy, erovuorossa 2019
Marko Piirainen, puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, erovuorossa 2020
Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, erovuorossa 2019
Antti Rantalainen, konsernijohtaja, Rantalainen-Yhtiöt Oy, erovuorossa 2021
Merja Rinne, järjestöpäällikkö, Teollisuusliitto ry, erovuorossa 2019
Ansu Saarela, talousjohtaja, Bauhaus & Co Ky, erovuorossa 2019 
Antti Sahi, toiminnanjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, erovuorossa 2019
Paula Salastie, konsernijohtaja, Teknos Group Oy, erovuorossa 2019
Kimmo Simberg, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, erovuorossa 2020
Tommi Sova, toimitusjohtaja, Intrum Justitia Oy, erovuorossa 2020
Mika Varjonen, toiminnanjohtaja, Tradenomiliitto TRAL ry , erovuorossa 2020
Pentti Virtanen, toimitusjohtaja, FSP Finnish Steel Painting Oy, erovuorossa 2021
Tapio Volanen, Senior Vice President, CGI Northern Europe, erovuorossa 2019 
Olli Vormisto, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, erovuorossa 2020
Janne Ylinen, toimitusjohtaja, Kokkolan Halpa-Halli Oy, erovuorossa 2019
Jaana Ylitalo, edunvalvontajohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, erovuorossa 2021 
Satu Yrjänen, toimitusjohtaja, Kantar TNS Oy, erovuorossa 2021


Hallintoneuvoston vaalivaliokunta

Yhtiöllä on hallintoneuvoston valitsema vaalivaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella esitykset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenvalinnoista ja palkkioista.

Vaalivaliokuntaan kuuluvat vakuutuksenottajien ehdottamina jäseninä Elon hallintoneuvostosta toimitusjohtaja Klaus Saarikallio, toimitusjohtaja Ilkka Brotherus ja toimitusjohtaja Harri Miettinen.

Vakuutettujen ehdottamina jäseninä vaalivaliokuntaan kuuluvat Elon hallintoneuvostosta 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo, rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman ja toiminnanjohtaja Mika Varjonen. Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii Klaus Saarikallio ja varapuheenjohtajana Jaana Ylitalo.