Johdon ja sijoitusorganisaation luottamustehtävät

Lain työeläkevakuutusyhtiöistä (10 c §) mukaisesti Elo ylläpitää 1.1.2015 alkaen ajantasaista luetteloa, josta käy ilmi hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan jäsenyydet taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävien yhteisöjen tai säätiöiden hallituksissa, hallintoneuvostoissa tai niihin rinnastettavissa toimielimissä lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiöitä.

Lisäksi luettelossa listataan Elon muun johdon ja sijoitusorganisaatiossa työskentelevien työtehtäviin liittyvät jäsenyydet muiden yhteisöjen tai säätiöiden hallituksissa, hallintoneuvostoissa tai niihin rinnastettavissa toimielimissä.

Elo ylläpitää luetteloa myös jäsenyyksistä listattujen yhtiöiden nimitystoimikunnissa.

Luetteloja päivitetään aina muutosten yhteydessä. Luetteloja ylläpitää ja niitä koskeviin tiedusteluihin vastaa Elon compliance officer Roope Noronen.

Luottamustehtävät taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä yhteisöissä tai säätiöissä (pdf) >
Työtehtäviin liittyvät luottamustehtävät (pdf) >

Jäsenyydet listattujen yhtiöiden nimitystoimikunnissa (pdf) >