Sijoitukset

Elon sijoitustoiminnan tehtävänä on huolehtia työeläkevarojen tuottavasta ja turvaavasta sijoittamisesta. Sijoitustoiminta on pitkäjänteistä, itsenäistä ja riippumatonta. Työeläkevarat sijoitetaan yhtiön strategian ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Lähtökohtana on toimia sijoitusmarkkinoilla niin, että rahastoiduille eläkevaroille saavutetaan kaikissa markkinaolosuhteissa mahdollisimman hyvä tuotto määritellyllä riskitasolla.

Tärkeimmät painopistealueet Elon sijoitustoiminnassa ovat:

  • Allokaatioprosessi luo puitteet pitkäjänteiselle sijoittamiselle.
  • Eri omaisuusluokissa on toimivat ja testatut sijoitusprosessit ja niillä on selkeä yhteys yhtiön sijoitusstrategiaan.
  • Sijoituskohteiden syvällinen itsenäinen arvonmääritys jokaisessa omaisuusluokassa ja sijoitusmarkkinoiden laaja analyysi korostavat toiminnan vastuullisuutta.
  • Sijoituskanta on selkeä. Eri omaisuusluokissa on riittävä, mutta ei liiallinen hajautus.
  • Valtaosa sijoituksista eri omaisuusluokissa tehdään pääosin itse suoraan.
  • Toiminta on kustannustehokasta ja riskienhallinta kattavaa.
  • Ei pyritä pikavoittojen hakuun, vaan pitkäaikaisiin sijoituksiin.

Vuoden 2017 lopussa Elon sijoitusten markkina-arvo oli noin 23,1 miljardia euroa. Elo on hallinnoitavien varojensa puolesta Suomen kolmanneksi suurin työeläkeyhtiö.

 

Elon sijoitustoiminnan kustannukset 2017 >

Elon ja sen edeltäjäyhtiöiden tilinpäätös- ja tulostiedot 2010–2017 >