Elo palkittiin Suomen parhaana eläkesijoittajana toisen kerran peräkkäin

12.12.2016

Kansainvälinen Investment & Pensions Europe IPE on nimennyt Elon Suomen parhaaksi eläkesijoittajaksi vuonna 2016. Palkinnot jaettiin tänä vuonna Berliinissä. Elo sai vastaavan palkinnon myös vuonna 2015. Tämä on osoitus johdonmukaisesta hyvästä sijoitustoiminnasta Elossa.

”Tuomaristo kiinnitti huomiota muun muassa hyviin osaketuottoihimme, onnistuneeseen luottoriskin säätelyyn ja aktiiviseen kiinteistösalkun hoitoon sekä keskimääräistä parempaan riskienhallintaan," kertoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

IPE:n tuomaristo huomioi, että luottoriskin säätelyn ohella Elon osakesalkkua hallittiin onnistuneesti eri markkinoilla. Tuomaristo kiinnitti huomiota Elon kasvaviin euroalueen ulkopuolisiin korkosijoituksiin, kun tuotto-odotukset euroalueen korkosijoituksille ovat olleet hyvin matalat. Tuomariston mielestä myös Elon muiden omaisuuslajien tuotot ja erityisesti private equity -tuotot olivat hyvät suhteessa vastaaviin markkinatuottoihin.

Lisätietoja:

Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668

IPE's Best European Pension Fund Awards 2016