Elon sijoitukset pärjäsivät hyvin hiilijalanjäljen tarkastelussa vuonna 2016

Elon osakesijoitusten hiili-intensiteetti oli alhaisempi kuin osakemarkkinoilla keskimäärin. Metsäsijoitusten hiilinielu kompensoi osan osakesijoitusten hiilijalanjäljestä. Laskennan kattavuus on jo lähes puolet Elon sijoitusomaisuudesta.

Elo selvitti sijoitusomaisuutensa hiilijalanjälkeä nyt toista kertaa. Elo laski viime vuonna hiilijalanjäljen edelläkävijänä Suomessa suorien osakesijoitusten lisäksi myös suorille yrityslainasijoituksille sekä kiinteistösijoituksille.

- Laajensimme laskentaa kaikkiin osakesijoituksiin sekä huomioimme ilmastolle positiivisena vaikutuksena metsäsijoitustemme hiilinielun. Laskennan kohteena olevat sijoitukset kattavat jo lähes puolet Elon kaikista sijoituksista, sanoo Kirsi Keskitalo, Elon vastuullisen sijoittamisen asiantuntija.

Elon sijoitusten hiilijalanjälkilaskelmat vuodelta 2016

Elon noteerattujen osakkeiden hiili-intensiteetti 240 (tCO2/MUSD) oli pienempi kuin vertailuindeksillä. Elon yrityslainasalkun salkkupainoilla painotettu hiili-intensiteetti oli 364 (tCO2/MUSD). 

- Salkun allokaatiomuutosten johdosta vuosittain vertailu ei anna riittävää kuvaa hiili-intensiteetin kehittymisestä. Tärkeää olisi pitkällä aikavälillä seurata trendin kehittymistä oikeaan suuntaan, toteaa Keskitalo.

Elon suorien kiinteistösijoitusten hiili-intensiteetti 17 (tCO2/MEUR) pieneni edeltävästä vuodesta. Kiinteistöissä energiakulutuksen sääkorjattu trendi oli laskeva sekä lämmön että sähkönkulutuksen osalta. Elon metsäsijoitusten metsän vuotuisesta kasvusta tuleva positiivinen ympäristövaikutus eli ns. hiilinielu oli vuonna 2016 n. 117 000 tCO2, joka vastasi noin 10 % osakesijoitustemme hiilijalanjäljestä. Elon omistamien metsien hiilivarasto on kokonaisuudessaan n. 2 500 000 tCO2.

Hiili-intensiteetti on herkkä muutoksille

- Huomattavaa on, että salkun hiili-intensiteetti on hyvin herkkä muutoksille salkun rakenteessa sekä markkinoiden hinnoittelussa ja siten voi vaihdella paljonkin vuodesta toiseen, kertoo Keskitalo.

Esimerkiksi Euroopan osakemarkkinoilla yritysten hiili-intensiteetti nousi vuoden 2016 aikana jopa 35 % johtuen muun muassa hiili-intensiivisten yhtiöiden kuten perusteollisuuden ja energiayhtiöiden markkina-arvojen noususta. Eurooppalaisten sijoitusten osaketuotto oli Elolla selkeästi markkinoita parempi ja hiili-intensiteetti pysyi hyvin hallinnassa.

Elo kannustaa yhtiöitä raportoimaan ympäristövaikutuksistaan

On hyvä myös huomata, että monilla kehittyvillä markkinoilla yhtiöiden ympäristöraportointi on vielä alkutekijöissään, esimerkiksi Kiinassa vasta 3 prosenttia yhtiöistä raportoi kasvihuonekaasupäästöistään.

- Elo kannustaakin yhtiöitä raportoimaan ympäristövaikutuksistaan ja huomioimaan hiiliriskin vaikutukset toiminnassaan laajasti CDP:n allekirjoittajana, sanoo Keskitalo.

Elo on sitoutunut huomioimaan hiiliriskin sijoituksissaan

Olemme Elossa sitoutuneet huomioimaan hiiliriskin sijoituksissamme mittaamalla sijoitustemme hiilijalanjäljen vuosittain Montréal Pledgen allekirjoittajana ja käytämme tuloksia osana sijoitustemme arviointia. Hiilijalanjäljen mittaamisen tarkoituksena on auttaa sijoittajia ymmärtämään ja hallitsemaan ympäristöön liittyviä riskejään ja mahdollisuuksiaan paremmin.

- On hyvä todeta, että hiilijalanjälki ei kuitenkaan sovellu yksinään sijoituskohteen ilmastoriskin arviointiin, vaan sen lisäksi tulee huomioida muita seikkoja, kuten taseessa olevat fossiiliset polttoaineet, yhtiön liiketoiminnan riippuvuus fossiilisista polttoaineista, yrityksen liiketoiminnan muutokset ja tavoitteet ilmastoriskien suhteen, sanoo Keskitalo.

Taulukko hiilijalanjälkilaskelmista:

Elon sijoitusten hiilijalanjälki

Avaa taulukko pdf-muodossa suurempana >

Lisätietoja:
Kirsi Keskitalo, vastuullisen sijoittamisen asiantuntija, puh. 020 703 5728
Kirsi.keskitalo@elo.fi  20.2.2017