Elon yhtiökokouksen päätöksiä

25.4.2017

Elon varsinainen yhtiökokous valitsi 24.4.2017 uusia jäseniä hallintoneuvostoon sekä yhtiön tilintarkastajan. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, päätti voiton käytöstä hallituksen esityksen mukaisesti sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin kolmivuotiskaudeksi 2017-2020 Mikko Leppälä. Lisäksi hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin toimitusjohtaja Satu Yrjänen (Kantar TNS Oy) sekä vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka toimitusjohtaja Pekka Metsi (Granlund Oy), toimitusjohtaja Heikki Pesu (Are Oy), toimitusjohtaja Harri Miettinen (Kymen Seudun Osuuskauppa) ja toimitusjohtaja Tapio Volanen (CGI Suomi Oy).

Erovuorossa olevista jäsenistä valittiin uudelleen Vesa Aallosvirta, Maria Hanho, Johanna Heikkilä, Tero Jussila, Pekka Kampman, Olavi Kaukonen, Heikki Kyntäjä, Mikael Pentikäinen Terhi Penttilä, Marko Piirainen, Kimmo Simberg, Mika Varjonen ja Olli Vormisto.

Yhtiökokous päätti pitää hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksettavat vuosipalkkiot sekä jäsenten kokouspalkkiot ennallaan. Tarkat palkkiot on julkaistu palkka- ja palkkioselvityksessä Elon verkkosivuilla.

Elon tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.